Siemens mecenasem polskiej nauki

  Rozpoczęto siedemnastą edycję Nagrody Siemensa. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców i studentów polskich uczelni technicznych i instytutów naukowo-badawczych.

  Ubiegłoroczny konkurs o Nagrodę Siemensa zyskał po raz pierwszy nowy wymiar. Mogli do niego przystąpić także absolwenci studiów w obszarze automatyki i robotyki. Spośród 19 zgłoszonych prac magisterskich i inżynierskich jury przyznało 3 nagrody. 27 czerwca 2011 roku, podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej, odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Ubiegłoroczna edycja została poszerzona o konkurs na najlepszą pracę dyplomową w obszarze automatyki oraz robotyki i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W związku z tym firma postanowiła kontynuować konkurs w poszerzonej formule także w tym roku.

  Szczegóły dotyczące zasad zgłaszania, formularze i regulamin konkursu można znaleźć na stronach:

  Konkurs dla naukowców http://www.pw.edu.pl/Studenci/Konkursy-dla-Studentow-i-Doktorantow/XVII-Konkurs-o-Nagrode-Siemensa

  Konkurs dla studentów http://www.siemens.pl/simatic/praca_konkurs.

  Nagroda Siemensa jest przyznawana corocznie, od 1995 roku, naukowcom i zespołom badawczym. Służy ona promocji wybitnych, dających się zastosować w praktyce osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce. Dotyczy to w szczególności projektów z dziedziny elektrotechniki, energetyki, elektroniki, teleinformatyki, automatyki, transportu szynowego, inżynierii biomedycznej i inżynierii środowiska, w których aktywne działa Siemens. Łącznie przyznano ją, indywidualnie bądź zespołowo, ponad 50 naukowcom. Porozumienie w sprawie Nagrody odnowiono 22 października 2010 roku na kolejne 5 lat. Cieszy nas niezmiernie, że projekt ten przynosi pozytywne rezultaty i cały czas się rozwija. Polska ma bogate tradycje naukowe i ogromny dorobek w dziedzinie nauk ścisłych. Kilkanaście polskich uczelni politechnicznych oraz liczne instytuty naukowe i przemysłowe ośrodki badawczo-rozwojowe tworzą potężną bazę naukową, badawczą i dydaktyczną. Wśród kadry naukowej, absolwentów i doktorantów uczelni jest wielu pasjonatów potrafiących łączyć wyniki badań teoretycznych z praktyką inżynierską. Wielu z nich porusza się w tych obszarach nauki, które pokrywają się z profilem działalności Siemensa. Dzięki Nagrodzie stają się potencjalnymi partnerami Siemensa w procesie tworzenia innowacyjnych rozwiązań.