Silniki prądu stałego: naprawiać, czy wymieniać?

Przy podejmowaniu decyzji o naprawie lub wymianie silnika elektrycznego musimy brać pod uwagę specyficzne potrzeby naszej firmy oraz budżet.

Regularna i prawidłowo prowadzona konserwacja przedłuża czas eksploatacji silnika elektrycznego. Jednakże, nawet pomimo dobrego programu konserwacji wszystkie silniki w końcu ulegają awariom. Mają one miejsce zarówno podczas wystąpienia jakichś istotnych, poważnych problemów, jak i wówczas gdy pracują w swoich normalnych warunkach.

Przewijać/naprawiać czy wymieniać?

Gdy silnik ulega awarii należy przeanalizować wszystkie możliwości postępowania, aby maksymalnie skrócić czas przestoju na produkcji. Analiza ta jest często sprawą rozpatrzenia korzyści ekonomicznych związanych z każdą z tych opcji. Istnieją dwie podstawowe opcje do rozważania w przypadku awarii silnika: przewijać/naprawiać, czy wymienić na nowy? Przed podjęciem decyzji warto rozważyć kilka różnych czynników związanych z tym silnikiem. Należą do nich:

  • stan wirnika i rdzenia stojana
  • koszty zwrotu z inwestycji w wymianę silnika na nowy(ROI)
  • trwałość silnika przy jego eksploatacji w danej aplikacji

Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji rozważyć opłacalność danej operacji i wielkość kosztów do poniesienia. W wielu wypadkach dowód na większe uszkodzenia silnika staje się widoczny dopiero po jego rozebraniu na części.

Wymiana silnika na nowy

Awaria silnika, jeśli jest dość poważna, powoduje problemy nie tylko z jego uzwojeniami. Wynikiem katastrofalnej awarii jest uszkodzenie wirnika, rdzenia stojana, obudów łożysk oraz wałów. Jeśli w tych elementach wystąpiły duże uszkodzenia, to najlepszą opcją jest wymiana silnika na nowy.

Należy rozważyć wtedy opcję wymiany uszkodzonego silnika na nowy, zwykle o większej sprawności energetycznej. Wymiana na silnik o wyższej klasie sprawności dostarcza nawet więcej korzyści, niż naprawa uszkodzonego silnika. Przed podjęciem decyzji o zakupie silnika o wyższej sprawności należy określić wszystkie związane z tym koszty, aby zorientować się, czy wybór i zakup nowego silnika będzie opłacalny. Jeśli jego cena jest zbyt wysoka, to będzie ona silnym argumentem przemawiającym za naprawą uszkodzonego silnika.

Dostawa nowego silnika

Należy rozważyć cenę i czas dostawy nowego silnika. Jeśli dany silnik jest duży lub ma specyficzne cechy, to czas oczekiwania na jego dostawę może wynieść kilka miesięcy. Z drugiej strony standardowy silnik elektryczny może być dostępny od ręki i wymiana będzie szybsza. Naprawa uszkodzonego silnika trwa znacznie krócej, niż oczekiwanie miesiącami na nadejście nowego.

Naprawa uszkodzonego silnika

Jeśli została podjęta decyzja o naprawie uszkodzonego silnika, to zwykle czas jej realizacji będzie krótszy, niż czas oczekiwania na dostawę niektórych typów nowych silników.

Należy przeprowadzić rozeznanie wśród firm wykonujących naprawy silników

Na rynku działa wiele warsztatów naprawiających silniki elektryczne. Należy się upewnić, że wybrany warsztat posiada akredytację i wytyczne dla świadczonych usług. Niektóre firmy zajmujące się naprawami i serwisem silników są członkami organizacji, które dostarczają im odpowiednie wytyczne i nadają certyfikaty. Dobre warsztaty posiadają także system zarządzania jakością (ang. quality management system, QMS). Zastosowanie prawidłowych praktyk przy naprawach silników elektrycznych zapobiega zmniejszeniu się ich sprawności energetycznej w wyniku napraw. Warsztaty testują silniki przed i po naprawie. Te testy sprawdzają uzwojenia i straty w rdzeniu.

Na koniec należy stwierdzić, że decyzja o naprawie lub wymianie silnika musi być sensowna dla danej firmy pod względem jej specyfiki oraz budżetu. Silniki elektryczne przestawiają sobą znaczne inwestycje w każdej fabryce. Jeśli zatem naprawia się uszkodzony silnik, to warto poświęcić nieco czasu i wykonać sumienną pracę, polegającą na przeanalizowaniu ofert i możliwości wszystkich warsztatów w okolicy.

Autor: David Manney jest administratorem marketingu w firmie L&S Electric.