Skarb Państwa nie sprzedał Fabryki Elementów Złącznych

    Ministerstwo Skarbu Państwa zakończyło bez rozstrzygnięcia proces sprzedaży Fabryki Elementów Złącznych w Siemianowicach Śląskich.

    Skarb Państwa stara się sprzedać firmę od 2005 roku. W tym roku do badania spółki dopuszczono 5 firm. Cztery z nich w końcu kwietnia złożyły wiążące propozycje warunków umowy zakupu akcji, a w maju dwie dopuszczono do kolejnego etapu procesu prywatyzacji. Były to Fusion Invest Polska i M&G Inwest z Siemianowic Śląskich. Ostatecznie jednak prywatyzacji nie rozstrzygnięto.

    Fabrykę założył w 1868 roku niemiecki przemysłowiec Wilhelm Fitzner. Pod obecną nazwą zakład działa od 1987 roku, przy czym od 1 marca 1999 jest spółką akcyjną. Fabryka specjalizuje się w produkcji stalowych elementów złącznych, m.in. śrub, nakrętek, podkładek sprężystych i elementów obudowy górniczej. Do głównych odbiorców wyrobów FEZ należą transport kolejowy i samochodowy, budownictwo przemysłowe, przemysł budowy maszyn i przemysł wydobywczy.