SKF – Diagnostyka silników elektrycznych

Jednym z głównych zadań służb utrzymania ruchu w każdym zakładzie jest zapewnienie niezawodnej pracy silników elektrycznych. Zużycie izolacji silnika jest nieuniknione, jednak bieżąca diagnostyka stanu izolacji pozwala na dokonanie niezbędnych napraw w sposób zaplanowany, w momencie dogodnym dla funkcjonowania zakładu – a nie wymuszonym awarią.  Taką możliwość dają przyrządy SKF z rodziny Baker Instrument, służące do testowania statycznego silników. Ta grupa wysokonapięciowych przyrządów testujących jest zaprojektowana do wykrywania usterek i uszkodzeń w izolacji uzwojeń silników. Przeprowadzanie testów statycznych silnika min. dwa razy w roku zwiększa zaufanie użytkownika do niezawodności maszyn elektrycznych.

Oprócz testowania statycznego – które wymaga wyłączenia silnika – możliwe jest przeprowadzanie testowania dynamicznego – czyli w czasie pracy urządzenia. Pozwala ono na sprawdzenie stanu silnika od strony elektrycznej, jednak możliwe jest również wykrycie pewnych uszkodzeń mechanicznych – np. złego stanu łożysk. Testowanie dynamiczne powinno być przeprowadzane co 3-6 miesięcy. SKF posiada w swojej ofercie również urządzenia do testowania dynamicznego. Te przenośne przyrządy testowe są zaprojektowane do zdalnego monitorowania stanu silników lub za pośrednictwem połączenia Baker EP. Przyrząd EXP 4000 jest bezpiecznym, niskonapięciowym, zasilanym bateryjnie, dynamicznym przyrządem do testowania silnika podczas pracy. To wytrzymały, w pełni przenośny przyrząd, który dostarcza danych o parametrach silnika, obciążeniu, prądach itp…

www.skf.pl