SKF – Zdalne Monitorowanie

    Firma SKF uruchomiła nową usługę diagnostyczną – Zdalne Monitorowanie (SKF Remote Monitoring) – polegającą na regularnych pomiarach drgań i ich analizie pod kątem nowoczesnej Obsługi Zapobiegawczej. Rozwiązanie to pozwala ograniczyć koszty, związane z zakupem skomplikowanego sprzętu oraz utrzymania wysokokwalifikowanych i wymagających ciągłych szkoleń diagnostów i wibroanalityków.

    Jak to działa?

    SKF montuje system ciągłego monitorowania na wskazanej przez klienta maszynie. SKF jest właścicielem systemu i odpowiada za jego prawidłowe działanie i konserwację. Zebrane dane przesyłane są do bazy danych SKF a następnie analizowane w jednym z Centrów Diagnostycznych SKF przez specjalistów, posiadających odpowiednie przygotowanie i uprawnienia. Wnioski z analizy jak również zalecenia, dotyczące dalszego postępowania przesyłane są do klienta. Częstotliwość raportów dostosowana jest do życzeń i potrzeb klienta.

    Więcej informacji na temat usługi Zdalnego Monitorowania na stronie www.skf.pl lub pod numerem telefonu +48 22 54 94 700.