Skuteczne dopasowanie środków ochrony indywidualnej wyzwaniem polskiego BHP

Czy inwestowanie w BHP jest opłacalne? Na czym polegają testy dopasowania środków ochrony indywidualnej (SOI)? Jaką rolę spełniają SOI w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy?  Jak zwiększyć skuteczność działania środków ochronnych słuchu?

Na te pytania odpowiedzieli uczestnicy konferencji „Pozorna ochrona – dopasowanie środków ochrony indywidualnej wyzwaniem polskiego BHP”, która odbyła się 4 października w Centrum Innowacji 3M we Wrocławiu.

Zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy w 2014 roku dotyczyły ponad 330 tysięcy Polaków. Wiele spośród tych zagrożeń można wyeliminować dzięki środkom ochrony indywidulnej – urządzeniom lub wyposażeniu, które pracownicy, narażeni na szkodliwe czynniki, powinni nosić lub trzymać. Ich konstrukcja jest zwykle bardzo prosta, a implementacja środków nie powinna sprawiać trudności. Badania pokazują jednak, że jest inaczej.

– Środki ochrony indywidualnej są powszechnie stosowaną metodą poprawy warunków pracy. Wiemy jednak, że nawet co drugi pracownik korzysta z nich nieprawidłowo. A to niestety powoduje, że stosowane środki są nieskuteczne. Co gorsza – dają poczucie bezpieczeństwa, które w takim wypadku jest wyłącznie złudzeniem i może powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia – wyjaśnia Krzysztof Makowski z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-PIB.

Problem dopasowania środków ochrony indywidualnej w szczególności dotyczy sprzętu ochrony układu oddechowego (szczelnego przylegania części twarzowej) oraz ochrony słuchu (precyzyjnego dopasowania wkładek oraz nauszników przeciwhałasowych).

– Aby pracownik stosował środki ochrony indywidualnej skutecznie, musi wiedzieć jakie zagrożenia powinien eliminować sprzęt – czyli, po co jest używany oraz jak prawidłowo go założyć i jak z niego korzystać. Dlatego edukacja odgrywa tak dużą rolę w podnoszeniu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy – mówi Paweł Górski z Pionu Badań i Rozwoju w Dziale Bezpieczeństwa Pracy 3M.

– Właściwe przygotowanie pracownika do realizowanych zadań – w tym jego przeszkolenie z zakresu zasad bezpieczeństwa, to fundamentalny obowiązek pracodawcy. Prawidłowe stosowanie środków ochronnych podnosi bezpieczeństwo, ale również – komfort pracy. Dzięki temu pracownicy chętniej stosują sprzęt ochronny. A to korzyść zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy  – dodaje Arkadiusz Pączka, Zastępca Dyrektora Generalnego Pracodawców RP.

Zorganizowana przez 3M Poland konferencja „Pozorna ochrona – dopasowanie środków ochrony indywidualnej wyzwaniem polskiego BHP” zgromadziła szerokie grono ekspertów przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, organizacji społecznych, ośrodków naukowych oraz pracodawców.

– Naszym celem było stworzenie szerokiej platformy do dyskusji na temat jakości stosowania środków ochrony indywidualnej oraz wyzwań w zakresie bezpieczeństwa pracy i pracownika. Dlatego do udziału w debacie zaprosiliśmy producentów i użytkowników środków ochrony indywidualnej, przedstawicieli świata nauki i organizacji społecznych, a przede wszystkim – decydentów mających wpływ na zmiany systemowe – mówi Tomasz Duda, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju 3M.

W ramach konferencji przeprowadzone zostały testy dopasowania, które nadały spotkaniu praktyczny wymiar. Uczestnicy wydarzenia mieli również okazję zwiedzenia Centrum Innowacji 3M.

Podczas konferencji ogłoszono także powstanie Zespołu ds. BHP przy organizacji Pracodawcy RP, mającej na celu propagowanie bezpiecznych warunków pracy, propozycji zmian w prawie oraz podniesieniu na wyższy poziom bezpieczeństwa polskich pracowników.

Organizatorem konferencji były Dział Badań i Rozwoju oraz Dział Bezpieczeństwa Pracy 3M.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydenta Wrocławia – Rafał Dutkiewicz, organizacja Pracodawcy RP oraz brytyjska jednostka notyfikowana BSI.

Źródło: 3M