Spadek nowych zamówień w przemyśle strefy euro w II 2012

    Zamówienia w przemyśle strefy euro spadły w lutym 2012 r. mdm o 1,2 proc., po uwzględnieniu czynników sezonowych, po spadku poprzednio o 2,9 proc., po korekcie – poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat.

    Rdr zamówienia spadły w lutym o 6,1 proc., po spadku o 4,3 proc. poprzednio, po korekcie – podał w wyliczeniach Eurostat.

    www.wnp.pl