Specjalistyczne drony zbadały zakład CIECH w Inowrocławiu pod kątem stanu infrastruktury i jakości powietrza

Sprawdzenie stanu infrastruktury, budynków, stawów odpadowych czy szczelności kilkuset kilometrów sieci rurociągów, a także badanie jakości powietrza oraz inwentaryzacja składowisk węgla – to tylko niektóre zadania zrealizowane w fabryce CIECH w Inowrocławiu przez nowoczesne drony. Realizowane przez zespół PwC działania dostarczą spółce CIECH Soda Polska szczegółowych informacji na temat kondycji infrastruktury oraz stanu powietrza nad jej inowrocławską fabryką. Jednym z efektów oblotu dronów będzie trójwymiarowa mapa zakładu w Inowrocławiu. Analiza przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych to jedno z pierwszych zastosowań tej techniki do inspekcji fabryk z sektora chemicznego w Polsce.

Przelot czterech dronów nad zakładem CIECH w Inowrocławiu został zrealizowany na początku grudnia. Latające maszyny stworzyły dokładny, trójwymiarowy obraz fabryki, a także dostarczyły wyczerpujących informacji na temat stanu infrastruktury przesyłowej, stawów odpadowych czy jakości powietrza. Badanie dronem wyposażonym w zestaw czujników i precyzyjną aparaturę pomiarową znacząco wesprze usprawnienie pracy zakładu, zwiększenie efektywności produkcji i ograniczenie jej wpływu na środowisko naturalne. Ze względu na rozległą powierzchnię zakładu, wynoszącą 2,5 mln m2 – czyli tyle, ile wyniosłaby powierzchnia ponad 357 boisk do piłki nożnej – a także mnogość i złożoność istniejących tam ciągów produkcyjnych, stanowi wyjątkowo cenny materiał analityczny.

Łącznie drony wykonały 16 różnych lotów, przebywając nad inowrocławską fabryką w sumie 18 godzin i wykonując w tym czasie blisko 3000 zdjęć oraz filmów. Szacunkowy dystans, który przebyły, to 50 km. Bezzałogowce wyposażone są w kamery o wysokiej rozdzielczości, w tym termowizyjne, a także systemy precyzyjnego pozycjonowania i czujniki do badania jakości powietrza pod kątem obecności pyłów zawieszonych. Analizy dostarczone przez drony będą też ważnym elementem działań zmierzających do ograniczenia pylenia na terenie zakładu w Inowrocławiu. Kolejnym rezultatem pracy bezzałogowców będzie ocena stanu stawów odpadowych.

Zebrane przez nowoczesne drony informacje są przetwarzane i analizowane przez specjalistyczne oprogramowanie. Wynikiem tego jest nie tylko stworzenie bardzo dokładnych ortofotomap i numerycznego pokrycia terenu, ale przede wszystkim możliwość sprawdzenia stanu infrastruktury czy budynków na terenie fabryki, często w miejscach trudno dostępnych. Dodatkowo wykorzystanie dronów umożliwiło także stworzenie trójwymiarowych modeli składowisk surowców używanych do produkcji w celu precyzyjnego pomiaru posiadanego zapasu.

– Wykorzystanie dronów w połączeniu z cyfrową analizą danych daje błyskawiczny dostęp do szeregu kluczowych danych, decydujących o efektywności procesu produkcyjnego. Sięgamy po innowacyjne narzędzia z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnej wiedzy po to, by zwiększać konkurencyjność, ale też ograniczać wpływ naszej działalności na środowisko naturalne – mówi Tomasz Molenda, Prezes Zarządu CIECH Soda Polska S.A.

– Technologie dronowe są coraz powszechniej wykorzystywane do usprawnienia procesu zarządzania i utrzymania obiektów przemysłowych. Ich wykorzystanie wpisuje się zarówno w strategie optymalizacji zadań operacyjnych, jak i w działania ESG. Wykorzystanie dronów w trudno dostępnych miejscach zwiększa bezpieczeństwo pracowników, a analizowane wskaźniki pozwalają szczegółowo monitorować wpływ na środowisko naturalne. Wykorzystujemy nasze doświadczenia z projektów realizowanych na całym świecie, by wspólnie z Grupą CIECH przetestować i wdrożyć te rozwiązania w Polsce – mówi Aleksander Buczkowski, dyrektor zespołu Drone Powered Solutions w PwC.

Zespół Drone Powered Solution (DPS) to globalne centrum kompetencji w zakresie technologii dronowych, satelitarnych i geoprzestrzennych PwC, zlokalizowane w Polsce. DPS wspiera klientów PwC na świecie w obszarze doradztwa strategicznego, technologicznego i operacyjnego, związanego z tymi technologiami. Zespół przeprowadzał kilkadziesiąt podobnych inspekcji dronowych na świecie, m.in. u operatorów sieci przesyłowych gazu i energii elektrycznej, a także telekomunikacyjnych, badając również infrastrukturę drogową i kolejową.

Grupa CIECH w ramach swojej strategii na lata 2022-2024 zwiększa efektywność biznesu sodowego poprzez m.in. wykorzystanie metod zaawansowanej analityki, w tym uczenia maszynowego (machine learning) i przetwarzania obrazu (computer vision), narzędzi umożliwiających digitalizację procesów produkcji, wykorzystanie symulatorów linii produkcyjnej, a także dzięki pracom działu R&D, opracowującego usprawnienia z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego, dekarbonizacji produkcji i odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi.