Sprzedaż działu Bosch Packaging Technology: CVC Capital Partners i Bosch podpisują umowę

Bosch sprzedaje dział Packaging Technology
Fot. Bosch
Bosch planuje sprzedać dział maszyn opakowaniowych z siedzibą w Waiblingen nowo utworzonej spółce, która będzie zarządzana przez firmę CVC Capital Partners (CVC). Dzięki temu Packaging Technology zachowa swoją dotychczasową strukturę organizacyjną z działami Pharma i Food. CVC z siedzibą w Luksemburgu jest wiodącym funduszem inwestycyjnym z 24 oddziałami w Europie, Azji oraz Stanach Zjednoczonych, który zarządza obecnie kapitałem w wysokości ponad 75 miliardów USD.
11 lipca 2019 roku strony podpisały umowę o przejęciu przez CVC całego działu Packaging Technology wraz z 6 100 pracownikami w 15 krajach. Cena zakupu oraz dalsze szczegóły umowy zostały objęte klauzulą poufności. Realizacja transakcji wymaga zgody organów antymonopolowych oraz uzyskania innych pozwoleń, a jej finalizacja jest przewidywana na przełom roku.
Dobra perspektywa dla segmentu maszyn opakowaniowych
Dr Alexander Dibelius, Managing Partner w CVC, powiedział: – Bosch Packaging Technology to stabilne przedsiębiorstwo działające na atrakcyjnym rynku o dobrych długoterminowych perspektywach wzrostu. Packaging Technology cieszy się doskonałą reputacją w obszarach takich jak jakość i innowacyjność, posiada bogate portfolio produktów, mocną pozycję na rynkach międzynarodowych oraz doświadczonych pracowników. Wspólnie z zarządem firmy będziemy w kolejnych latach pracować nad dalszym rozwojem działalności i poprawą konkurencyjności.
Dr Stefan König, prezes zarządu spółki Robert Bosch Packaging Technology GmbH, stwierdził: – Jako zarząd jesteśmy zdania, że partnerstwo z CVC jest dla nas szansą na sukces. Niecałe dwa lata temu przeszliśmy reorganizację. Jednym z jej elementów było to, że pracujemy nad całkiem nową paletą inteligentnych i zrównoważonych technologii produkcyjnych i opakowaniowych. Dzięki temu będziemy mogli oferować naszym klientom jeszcze bardziej atrakcyjne rozwiązania i usługi. Nasi klienci oraz pracownicy skorzystają na tym postępie.
Dr Stefan Hartung, członek zarządu spółki Robert Bosch GmbH oraz przewodniczący rady nadzorczej spółki Robert Bosch Packaging Technology GmbH, wyjaśnił: – Spółka CVC przekonała nas swoim doświadczeniem w rozwoju przedsiębiorstw, szerokim doświadczeniem w branży przemysłowej oraz stabilną koncepcją dalszego rozwoju działu. Przedstawiona koncepcja wzrostu oraz planowane inwestycje są bardzo obiecujące. Naszym celem było znalezienie dla Packaging Technology oraz jej wszystkich pracowników wiarygodnego i zorientowanego na długoterminową strategię inwestora, który pomógłby temu segmentowi dalej się rozwijać i odnosić sukcesy. Ten cel udało nam się osiągnąć.
Bosch konsoliduje zasoby
O zamiarze znalezienia nabywcy dla segmentu techniki opakowaniowej spółka Bosch poinformowała przed rokiem. Bosch koncentruje się obecnie w coraz większym stopniu na obszarach mobilności oraz Internetu rzeczy, czyli integracji produktów i usług w sieci. Bosch jest przekonany, że nowe partnerstwo pomoże zwiększyć konkurencyjność i zapewni przyszły rozwój działowi Packaging Technology oraz przyczyni się do stworzenia ważnych impulsów wzrostu.

Źródło: Bosch