Stagnacja w polskim sektorze przemysłowym

  Marcowy odczyt wskaźnika HSBC PMI Polskiego Sektora Przemysłowego wyniósł 50,1 pkt po uwzględnieniu czynników sezonowych, czyli był nieznacznie wyższy niż w lutym 50 pkt – podał w poniedziałek w komunikacie HSBC. Dodano, że odczyt wskazuje na stagnację.

  HSBC PMI to wskaźnik opracowany w celu zobrazowania sytuacji gospodarczej w polskim sektorze przemysłowym.

  „Najnowsze wyniki badań polskiego sektora przemysłowego przeprowadzane przez Markit dla HSBC wskazały na utrzymującą się stagnację w sektorze na koniec I kwartału. Liczba nowych zamówień kolejny raz spadła, aczkolwiek w niewielkim stopniu. Wzrost wielkości produkcji również uległ osłabieniu” – podano w komunikacie.

  Z badania wynika, że słaba sytuacja w polskim sektorze przemysłowym była głównie wynikiem braku nowych zamówień.

  „Liczba nowych zamówień nieznacznie spadła; był to czwarty spadek w tym obszarze zarejestrowany od listopada ubiegłego roku. Najnowsze dane zasygnalizowały słabość popytu z rynku krajowego, jak i rynków eksportowych. Liczba nowych zamówień eksportowych nie uległa zmianie w stosunku do lutego” – napisano.

  PMI wskazuje, że w marcu br. wzrost produkcji przemysłowej został utrzymany.

  „Tym samym trwający obecnie okres wzrostów został wydłużony do 32 miesięcy. Tempo tego wzrostu pozostało jednak słabe i tylko nieznacznie większe niż w lutym” – podkreślili autorzy badania.

  Dodano, że „najnowsze dane wskazały na brak wzrostu mocy przerobowych w sektorze oraz nieznaczny spadek poziomu zatrudnienia”. „Z kolei zaległości produkcyjne zmalały dziesiąty miesiąc z rzędu, jednak w najsłabszym tempie od początku w 2012 roku” – napisano.

  Badania pokazują również, że w wyniku niewielkiego spadku liczby nowych zamówień na koniec I kwartału br.

  „Był to czwarty spadek aktywności nabywczej w ciągu ostatnich pięciu miesięcy, aczkolwiek bardzo niewielki. Pomimo tego w najnowszym okresie badań zapasy środków przedprodukcyjnych nie uległy większym zmianom. Stanowi to odzwierciedlenie słabego trendu wzrostu produkcji. Słaby wzrost wielkości produkcji miał także wpływ na spadek zapasów poprodukcyjnych, które zmalały siódmy miesiąc z rzędu” – poinformowali autorzy.

  Stwierdzili też, że „najnowszy spadek aktywności zakupowej wskazywał na słaby popyt na środki produkcji”. „Pomimo tego średnie koszty produkcji wyraźnie wzrosły, a tempo inflacji nadal było wyższe niż średnia z badań długoterminowych, aczkolwiek najniższe od czterech miesięcy. Firmy podkreślały głównie wyższe ceny paliwa i produktów ropopochodnych” – wskazano.

  W marcu polscy producenci częściowo przenieśli wyższe koszty produkcji na klientów. „Średnie ceny wzrosły 24. miesiąc z rzędu, tempo inflacji cen wyrobów gotowych uległo jednak osłabieniu drugi miesiąc z rzędu i było niewielkie” – wynika z badań.

  www.wnp.pl