Superpiec w Chocianowie

    Piec indukcyjny do przetrzymywania i podgrzewania ciekłego metalu o pojemności 20 Mg, który kupuje Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM S.A. w Chocianowie należąca do GWARANT Grupy Kapitałowej S.A. pozwoli firmie na wykonywanie odlewów z żeliwa sferoidalnego o masie do 15 ton (docelowo 20 ton).

    Oznacza to znaczne rozszerzenie możliwości produkcyjnych, gdyż obecnie maksymalna masa tego typu odlewów może wynosić do 4,5 tony.

    Zakup pieca indukcyjnego 20 Mg jest elementem rozpoczętej modernizacji topialni, która obejmie ponadto wymianę jednego z dwóch istniejących tygli Q4 na Q6 z nowym niezależnym zapleczem oraz stopniowe wycofanie z użycia działających jeszcze żeliwniaków.

    Inwestycja prowadzona kosztem 5,6 mln zł zostanie zakończona w połowie 2011 roku.