Świadectwo laboratorium TÜV dla dmuchawy śrubowej ZS

    Wprowadzenie dmuchaw powietrza wykorzystujących sprężanie wewnętrzne zamiast zewnętrznego ustanawia nowy standard w zakresie sprawności energetycznej na rynku urządzeń niskociśnieniowych. To główna konkluzja wynikająca z opracowania opublikowanego przez oddział Oil-free Air Division firmy Atlas Copco, który wyjaśnia różnice między technologią śrubową a tradycyjną technologią krzywkową (Rootsa). Technologia śrubowa stosowana w ostatnio wprowadzonych na rynek dmuchawach ZS jest średnio o 30% oszczędniejsza, dzięki czemu pozwala zwiększyć oszczędność energii w zastosowaniach wymagających niskiego ciśnienia, takich jak oczyszczalnie ścieków czy przenośniki pneumatyczne.

    Dmuchawy śrubowe ZS wykorzystują koncepcję sprężania wewnętrznego, podczas gdy tradycyjne dmuchawy krzywkowe (Rootsa) bazują na sprężaniu zewnętrznym w celu uzyskania ciśnienia w układzie zewnętrznym. Szczegółowe opracowanie techniczne pokazuje, że dzięki podejściu termodynamicznemu sprężanie wewnętrzne jest bardziej wydajne niż sprężanie zewnętrzne, począwszy od ciśnienia 0,4 bara(e)/5,8 psi(g). Badania wykonane i poświadczone przez niezależne laboratorium Technische Überwachungs-Verein (Niemieckie Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego, TÜV) udowadniają, że sprawność energetyczna dmuchawy ZS jest o 23,8% lepsza niż dmuchawy trójkrzywkowej przy ciśnieniu 0,5 bara(e)/7 psig oraz o 39,7% przy ciśnieniu 0,9 bara(e)/13 psig.

    www.efficiencyblowers.com