System centralnego zasilania stoisk badawczych w laboratoriach inżynieryjnych WSK PZL-Świdnik

Od 2010 roku firma Bosch Rexroth intensywnie współpracuje z WSK PZL-Świdnik SA, która jest częścią grupy AgustaWestland, w zakresie modernizacji laboratoriów inżynieryjnych. W ramach współpracy zrealizowano kilka projektów, które są częścią większego przedsięwzięcia obejmującego rozbudowę infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik Spółka Akcyjna wraz z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Jednym z nich jest projekt „Rozbudowa systemu zasilania olejowego dla elektrohydraulicznych stoisk badawczych w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik SA w Świdniku”.

Projekt obejmował dostawę materiałów i wyposażenia do rozbudowy istniejącego systemu zasilania olejowego elektrohydraulicznych stoisk badawczych oraz instalację wyposażenia i rurociągów do zasilania stoisk badawczych w siedzibie klienta.

Prace obejmowały również przygotowanie, sprawdzenie i przeprowadzenie prób funkcjonalnych instalacji zasilania olejowego, dostarczenie wymaganej dokumentacji (instrukcje obsługi, konserwacji) w języku polskim i/lub angielskim oraz przeszkolenie personelu w zakresie eksploatacji i konserwacji systemu.

W skład systemu wchodzi m.in. 15 punktów dystrybucyjnych oleju, zainstalowanych szeregowo na rurociągach rozmieszczonych w kanałach zmodernizowanej hali. Rozmieszczenie punktów dystrybucyjnych umożliwia w prosty i szybki sposób zasilenie stoisk badawczych w każdym miejscu hali. Każdy punkt dystrybucyjny składa się z bloków: ciśnieniowego, spływowego i przecieków umieszczonych na rurach P, T i Dr.

Na blokach umieszczono zawory logiczne sterujące kierunkiem przepływu oraz zawory odcinające zabezpieczające elektrycznie przed nieumyślnym rozpięciem systemu. Dodatkowo linia ciśnieniowa została wyposażona w akumulatory hydrauliczne o pojemności 10 litrów zabezpieczone blokami bezpieczeństwa, których celem jest stabilizacja ciśnienia. W celu stłumienia pulsacji w linii spływowej umieszczono 10-litrowe akumulatory hydrauliczne. Każdy punkt dystrybucyjny udostępniający dwie niezależne linie zasilania został wyposażony w szafę sterującą, wyposażoną w karty „wejść/wyjść”, umożliwjącą załączanie zasilania oraz wyłączanie awaryjne.

System zasilany jest z dwóch niezależnych zasilaczy hydraulicznych, każdy o wydajności 260 l/min. W celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej pracy zasilaczy system wyposażono w blok hydrauliczny, który automatycznie kontroluje poziom oleju w obu zbiornikach, sterując spływem oleju w taki sposób, aby nie dopuścić do przekroczenia poziomu maksymalnego w każdym z nich. Szafa sterująca na bloku oraz 15 mniejszych szaf sterujących jest częścią centralnego systemu sterowania agregatami oraz punktami dystrybucji. Połączenia poszczególnych systemów dokonano magistralą PROFIBUS. Centralną szafę sterującą, która została umieszczona w sterowni głównej, wyposażono w panel dotykowy umożliwiający załączanie i wyłączanie oraz kontrolę bezpieczeństwa pracy wszystkich punktów zasilających. Pracą systemu centralnego steruje odpowiednio zaprogramowany sterownik PLC.

W ramach współpracy zrealizowano również dostawę, montaż i uruchomienie systemu hydraulicznego zasilania stanowiska do badań zmęczeniowych kadłuba AW149/189, który jest najnowocześniejszym średnim dwusilnikowym śmigłowcem produkcji AgustaWestland/PZL-Świdnik dostępnym obecnie na rynku. System składa się z 40 niezależnych osi elektrohydraulicznych. Jest on również wyposażony w szafę z panelem dotykowym umożliwiającym sterowanie załączaniem i nastawą ciśnienia oraz podglądem parametrów pracy poszczególnych osi, która również została włączona w centralny system sterowania.

W laboratorium znajduje się wiele stanowisk badawczych jedno i wieloosiowych do badań zmęczeniowych nisko i wysokocyklowych elementów i detali poszczególnych elementów śmigłowców. Część z nich wyposażona jest w osie elektrohydrauliczne z nabudowanymi serwozaworami Bosch Rexroth.