System do zarządzania złożami w KW

    Asseco Poland podpisało z Kompanią Węglową umowę na stworzenie numerycznego modelu złoż. Za wdrożenie informatycznego systemu dla spółki zajmującej się wydobyciem i obrotem węgla wykonawca otrzyma około 9,5 mln zł. Dotychczas cała praca przy dokumentacji pokładów była wykonywana ręcznie i przechowywana na papierze. Nowe oprogramowanie uprości służbom geologiczno-mierniczym Kompanii zarządzanie złożami oraz ułatwi prace w kopalniach.

    – System nie jest niczym nowym w naszej branży, nowoczesne firmy właśnie z takich korzystają. Dzięki wdrożeniu nie będziemy już musieli korzystać z map papierowych. Dane dostępne będą z poziomu komputera – mówi Zbigniew Madej, rzecznik Kompanii.

    Szczegóły umowy nie są jeszcze znane. Przedstawiciele obu firm uzgadniają obecnie zakres planowanego wdrożenia.