System mobilny w gospodarce remontowej

Jak podwyższyć jakość i efektywność procesów utrzymania ruchu

Wprowadzenie do utrzymania ruchu systemów klasy CMMS znacznie usprawnia zarządzanie gospodarką remontową. Niemniej nadal istnieje problem z szybkim i bezbłędnym przekazem i zbieraniem informacji, zwłaszcza gdy za pomocą takiego systemu zarządzamy rozproszonym majątkiem (parkiem urządzeń, maszyn czy instalacji). Jest na to rada: system mobilny, zintegrowany z systemem zarządzania utrzymaniem ruchu.

Niewykorzystany potencjał CMMS

Spory potencjał, jaki oferują systemy zarządzające utrzymaniem ruchu, jest jednak często wykorzystywany nieoptymalnie. Zlecenia i dokumenty drukowane na papierze są statycznym i zamrożonym w czasie obrazem stanu przedsiębiorstwa, a dodatkowo, w przypadku umieszczania na nich dużej ilości informacji uznawanych za przydatne podczas pracy, stają się niewygodne.

Przykładem jest informacja historyczna dotycząca konkretnego elementu lub podzespołu, która determinuje kolejność bądź wręcz konieczność dokonania przeglądów. Umieszczanie takich informacji dla każdego elementu na dokumencie papierowym jest właściwie niewykonalne. Tym bardziej jeśli system zarządza majątkiem rozproszonym, na przykład stacjami transformatorowymi. Do tego dochodzi kwestia możliwości powstawania błędów w takim rozwiązaniu, spowodowana przez konieczność ręcznego zbierania danych.

Zwiększenie wydajności systemu CMMS

Rozwiązaniem jest wykorzystanie systemu mobilnego, zintegrowanego z systemem zarządzania utrzymaniem ruchu. Zadaniem takiego systemu jest udostępnianie niezbędnych informacji, gromadzonych w systemie zarządzania utrzymaniem ruchu, na żądanie, dokładnie tam, gdzie są one potrzebne i w chwili, w której są potrzebne. Z drugiej strony jest to umożliwienie gromadzenia dużej ilości danych zwrotnych w bardzo krótkim czasie (bądź wręcz w czasie rzeczywistym). Oznacza to nie tylko informacje o aktualnie wykonanych pracach, ale również informację bardziej szczegółową, jak zdjęcia poszczególnych elementów czy maszyn.

Obniżenie poziomu błędów uzyskuje się przez wykorzystanie procedur weryfikacyjnych, jak również elementów automatycznej identyfikacji, pozwalającej nie tylko na bezbłędną identyfikację elementów czy części, ale również lokalizacji (potwierdzenie przeprowadzenia przeglądu/naprawy jest możliwe wyłącznie podczas fizycznego pobytu w określonym w zleceniu miejscu).

Diabeł tkwi w szczegółach

Wdrożenie zintegrowanego mobilnego rozwiązania wspierającego utrzymanie ruchu jest jednak krokiem, który trzeba dokładnie rozważyć. Pod uwagę należy wziąć co najmniej kilka czynników:

 • przewidywane zyski z wprowadzenia rozwiązania mobilnego,
 • wykorzystanie technologii automatycznej identy- fikacji,
 • łatwość wykorzystania sprzętu oraz integracji z głównym systemem zarządzania utrzymaniem ruchu,
 • łatwość zarządzania wdrażanym systemem mobilnym tak, aby jego utrzymanie nie wymagało dużego zaangażowania,
 • możliwość ciągłego rozwoju rozwiązania oraz odpowiedniego wsparcia nie tylko podczas wdrożenia, ale również podczas eksploatacji,
 • możliwych do wykorzystania istniejących elementów infrastruktury (np. sieci radiowe czy urządzenia przenośne).

Zyski z wprowadzenia rozwiązania mobilnego to podstawa podjęcia decyzji o wdrożeniu. Taką decyzję podejmuje się wtedy, kiedy spodziewany wzrost szybkości, bezbłędności i jakości pracy służb utrzymania ruchu jest skorelowany z przewidywanymi nakładami inwestycyjnymi.

Korzyści dla utrzymania ruchu wynikające z wdrożenia systemu mobilnego

 • Dokładny pomiar czasu trwania poszczególnych czynności.
 • Możliwość tworzenia dokładniejszych harmonogramów i planów prac
 • Eliminowanie dokumentów papierowych
 • Zdalne delegowanie zadań do pracowników
 • Jednoznaczna identyfikacja poszczególnych elementów/ podzespołów lub lokalizacji
 • Możliwość tworzenia dokumentacji fotograficznej
 • Dokładna wiedza o pracy i odwiedzonych przez pracowników lokalizacjach

Możliwość wykorzystania automatycznej identyfikacji jest bardzo cenna. Po pierwsze szacuje się, że jest to metoda do 10 000 razy bardziej dokładna niż człowiek, a po drugie stwarza możliwość większej kontroli nad poszczególnymi działaniami utrzymania ruchu. Na przykład z powodu wymuszenia bezpośredniego pobytu w pobliżu wskazanego elementu, oznakowanego w specjalny sposób, aby umożliwić zamknięcie zlecenia przeglądu czy też remontu/ naprawy.

Innym bardzo ważnym dla utrzymania ruchu elementem systemów mobilnych jest możliwość automatycznego i dokładnego pomiaru czasu wykonywania poszczególnych operacji. Odchodząc od standardowego raportowania opartego na deklarowanej długości czasu trwania poszczególnych prac do automatycznego jego mierzenia zyskujemy bardzo wartościowe dane, pozwalające na niezwykle dokładne, szczegółowe i efektywne planowanie przyszłych działań.

Kwestia zarządzania jest szczególnie ważna w przypadku tworzenia systemu mobilnego, pracującego w dużym rozproszeniu (poza terenem przedsiębiorstwa lub wręcz w dużej odległości od niego) ze względu na pojawiające się dodatkowe zagadnienia związane z dystrybucją nowych wersji oprogramowania, konfiguracji sprzętu, jak również na ograniczone możliwości interwencji administratorów. Na przykład platforma Agilero, dzieło inżynierów z krakowskiego Logisys, rozwiązuje te problemy poprzez umożliwienie całkowicie zdalnego zarządzania zarówno oprogramowaniem na urządzeniach, jak i ustawieniami sprzętu.

Łukasz M. Musialski, partner ds. produktu w firmie Logisys, specjalizuje się w zaawansowanych zastosowaniach rozwiązań mobilnych na platformie Agilero.

lukasz.musialski@logisys.pl

 

Autor:

Łukasz M. Musialski, Logisys