System monitorowania temperatury MI3 w wersji z obsługą komunikacji szeregowej

Firma Raytek rozszerzyła ofertę urządzeń MI3 do bezkontaktowego pomiaru temperatury o nowy moduł komunikacyjny wyposażony w cztery wyjścia analogowe odizolowane galwanicznie między sobą oraz odseparowane galwanicznie od linii zasilającej. Jest to moduł o szerokości 6TE, przystosowany do montażu na szynie DIN, zapewniający łączność z maksymalnie czterema głowicami pomiarowymi MI3. Umożliwia zaprogramowanie każdego z wyjść do pracy z w trybie prądowym 0/4…20 mA lub napięciowym 0…5/10 V. Zapewnia łatwy update punktów pomiarowych do pracy w technologii bezkontaktowej w paśmie podczerwieni, bez dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącej infrastrukturze komunikacyjnej.

 

Nowy moduł komunikacyjny zawiera wyjście przekaźnikowe z izolacją optyczną oraz interfejs konfiguracyjny USB. Każde z czterech wyjść analogowych może zostać przyporządkowane do dowolnej głowicy pomiarowej i transmitować zarówno temperaturę procesu, jak też wewnętrzną temperaturę głowicy.

Modułowy system MI3 stanowi ekonomiczne rozwiązanie zwłaszcza dla aplikacji z wieloma punktami pomiarowymi. Obok nowego modułu analogowego dostępna jest szeroka oferta modułów do komunikacji cyfrowej, opcjonalnie wyposażonych w interfejsy Modbus i Profibus oraz zamykanych w metalowych obudowach o stopniu ochrony IP65. Unikalne cechy tego systemu to możliwość komunikacji cyfrowej począwszy od sensora, aż po moduł komunikacyjny, konstrukcja pozwalająca na podłączenie maksymalnie ośmiu sensorów do modułu komunikacyjnego (w przypadku wersji z wyjściami cyfrowymi), automatyczna rejestracja głowic w trybie plug and play oraz – co istotne dla producentów OEM – możliwość korzystania z najmniejszych na rynku, autonomicznych pirometrów produkowanych w obudowach ze stali nierdzewnej o wymiarach 28 x 14 mm.

Sensory MI3 cechują się dużą dynamiką i wszechstronnością w swojej klasie produktów, umożliwiając pokrycie pełnego zakresu pomiarowego przez model pracujący na jednej długości fali. Wersje o dużej długości fali (8-14 µm) są dostępne dla zakresów pomiarowych od -40 do +600°C oraz od 0 do +1000°C. Wersje specjalne dla szkła mierzą temperatury z zakresu od 250 do 1650°C, pracując na długości fali 5 µm. Wersje na zakres małych długości fali mierzą temperatury z zakresu od 500 do 1800°C (1 µm) oraz od 250 do 1400°C (1,6 µm) i zapewniają dużą dokładność pomiaru nawet przy zmiennej emisyjności obiektu. Sensory MI3 cechują się znakomitymi właściwościami EMC oraz odpornością na temperatury otoczenia do 120°C bez instalowania dodatkowych elementów chłodzenia, co upraszcza instalację i obniża koszty.

www.irtech.pl