System TETA Terminale Magazynowe z opinią o innowacyjności

    Politechnika Wrocławska poświadcza wykorzystanie przez UNIT4 TETA innowacyjnych rozwiązań w mobilnym systemie do obsługi magazynu.

    Zgodnie z wymogiem stawianym przez Ministerstwo Gospodarki opinia o innowacyjności technologii jest dowodem na to, iż inwestycja proponowana przez przedsiębiorcę zakłada transfer lub zastosowanie nowoczesnej technologii, dającej w efekcie nowy produkt lub proces.

    TETA Terminale Magazynowe umożliwia wykorzystanie przenośnych urządzeń zwanych terminalami do wykonywania pewnych czynności w pakiecie TETA Constellation bez konieczności korzystania z komputera stacjonarnego. Obsługuje wszystkie urządzenia zgodne ze specyfikacją .NET. Wymagany jest jedynie Windows Mobile lub Windows CE. Wbudowane mechanizmy szyfrowania danych, jak również zabezpieczenia przed utratą danych, gwarantują pełne bezpieczeństwo podczas użytkowania. Terminale przenośne mogą być wyposażone w dowolne czytniki kodów jedno- i dwuwymiarowych lub RFID. Mogą pracować w trybie on-line lub off-line i w różny sposób komunikować się z bazą danych.

    Należy podkreślić, że system w pełni realizuje główne założenia programowe Funduszy Europejskich, w szczególności wpływa na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycję w wiedzę, podnosi poziom innowacyjności przedsiębiorstw oraz dostosowuje firmy do prawodawstwa unijnego. – mówi Tomasz Dobrzański, Dyrektor produktowy w UNIT4 TETA.

    Technologiczna innowacyjność systemu TETA Terminale Magazynowe, udokumentowana opinią Politechniki Wrocławskiej, w pełni spełnia warunki uzyskania ulgi na inwestycje technologiczne, o których mowa w ustawach podatkowych.