System zarządzania BHP w Expom

Pod koniec listopada w Expom zakończyło się wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy według normy polskiej PN-N-18001:2004 i międzynarodowej OHSAS 18001:2007. Projekt był realizowany przez ostatnie 5 miesięcy i zakończył się audytem przeprowadzonym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Całkowity koszt wdrożenia to 68 000 zł. Nowy system uzupełnił działające już w firmie systemy zarządzania jakością i środowiskowego, tworząc tym samym kompletny Zintegrowany System Zarządzania.  

– Przyjęta przez nas polityka jakości wynika z potrzeb i oczekiwań klientów oraz naszego świadomego dążenia do spełnienia najwyższych standardów w każdej dziedzinie – opowiada Jacek Banach, Prezes Zarządu Expom – Współpracujemy głównie z zagranicznymi firmami, które, tak jak na przykład amerykański Weatherford, przywiązują ogromną wagę nie tylko do jakości dostarczanych im produktów, ale także bezpieczeństwa pracy. – dodaje Banach.  

Strategia Expom od lat zakłada dbałość zarówno o środowisko naturalne i jakość swoich produktów, jak i o bezpieczeństwo i komfort pracowników. Od roku 1999 w firmie  funkcjonuje system zarządzania jakością  (PN-EN ISO 9001:2009), a od roku 2005 system zarządzania środowiskowego (PN-EN 14001:2005). Teraz dołączył do nich system zarządzania BHP, co tym samym uzupełniło zintegrowany system zarządzania w Expom. Z wdrożenia SZ BHP płyną wymierne korzyści dla firmy i jej pracowników. Wskutek wyeliminowania wypadków przy pracy i chorób zawodowych minimalizowane są straty a zwiększa się ilość czasu pracy przeznaczonego na produkcję. Dzięki zarządzaniu opartym na informacji i zaangażowaniu w proces samokontroli pracowników oraz ich przedstawicieli rośnie także świadomość i motywacja załogi. Wdrożenie SZ  BHP wpływa także na jakość i wydajność pracy oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród klientów i partnerów biznesowych. Lepsza jest również organizacja pracy a system obiegu informacji działa sprawniej.

W bieżącym roku Expom zrealizowała także kilka innych inwestycji mających przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i polepszenia warunków pracy o całkowitej wartości sięgającej 1 mln zł.  W pierwszym kwartale br. zakupiona i wdrożona została stacja robocza HP oraz specjalistyczne oprogramowanie służące do obliczania wytrzymałościowego konstrukcji z wykorzystaniem MES (Metody Elementów Skończonych), a także ramię pomiarowe FaroArm do pomiarów konstrukcji. W firmie wdrożono system rentalu pracowniczej odzieży roboczej, wyremontowana jedną z hal produkcyjnych oraz kotłownię i system ogrzewania, wprowadzono także ciepłe posiłki regeneracyjne dla pracowników produkcyjnych.