Systemy CMMS w Polsce

Systemy CMMS wyszły z powijaków i choć jeszcze nie są masowo stosowane, coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z ich wagi w procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wyposażane są w coraz większą liczbę modułów, które umożliwiają kompleksową obsługę newralgicznych procesów biznesowych zapewniających ciągłość produkcji czy działania firmy.

Po pierwszym zachłyśnięciu się możliwościami, jakie oferują systemy ERP, okazuje się, że ich zastosowanie daje wymierne efekty tylko wtedy, kiedy przedsiębiorstwo funkcjonuje zgodnie z założonymi planami produkcyjnymi. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa obarczone jest jednak ryzykiem wynikającym z ograniczonej niezawodności suprai infrastruktury. Wobec powszechnego stosowania systemów ERP bardziej konkurencyjna może okazać się firma, która potrafi „wycisnąć” maksimum wydajności z posiadanych zasobów, czyli do minimum ograniczy planowane i nieplanowane przestoje wynikające z awarii i remontów.

Na razie jeszcze niewiele zarządów przedsiębiorstw widzi potrzebę stosowania specjalizowanych systemów CMMS, choć należą one do najbardziej złożonych pod względem informatycznym systemów przedsiębiorstwa. Działają na styku wielu procesów biznesowych dotyczących zarówno przepływów rzeczowych, jak i finansowych. Wyposażone są w różnego rodzaju interfejsy automatyzujące zbieranie danych (urządzenia automatyki pomiarowej, specjalne znaczniki, m.in. RFID itp.), zawierają zaawansowane narzędzia analityczne związane z optymalizacją, planowaniem i przewidywaniem skutków podejmowanych przedsięwzięć (do których należą m.in. narzędzia matematyczne z takich dziedzin, jak statystyka i rachunek prawdopodobieństwa). Często współpracują z czujnikami umieszczonymi w urządzeniach (maszynach), liniach technologicznych lub transportowych. Do zbierania danych wykorzystywane są przenośne czytniki laserowe do odczytywania kodów paskowych, terminale do transferu danych ze znaczników RFID lub palmtopy z obsługą łączy radiowych do transferu danych do centralnej bazy systemu CMMS.

Najczęściej spotykane funkcje systemów CMMS:

 • zarządzanie naprawami i remontami,
 • śledzenie i zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie gospodarką materiałową i magazynami,
 • tworzenie zapotrzebowania zakupowego; autoryzacja zapotrzebowań; kontrola dostaw,
 • planowanie i harmonogramowanie prac,
 • zbieranie i analiza historii utrzymania urządzeń,
 • koordynacja działań UR z planem produkcyjnym,
 • optymalizacja magazynu części zamiennych,
 • rejestracja danych o czasochłonności poszczególnych działań,
 • analiza kosztów,
 • planowanie, obsługa i rozliczenia związane z UR,
 • śledzenie kosztów utrzymania środka trwałego.

Autor: Tomasz Kurzacz