Systemy filtracji powietrza

Podczas gdy wydajność, jakość i wynik finansowy nigdy nie będą mieć takiego znaczenia dla procesów w przedsiębiorstwie jak podstawowe parametry procesu produkcyjnego, to nowe spojrzenie na zagadnienie bezpieczeństwa i ekorozwoju pokazuje ich rosnącą rolę w realizacji tychże procesów. Biorąc pod uwagę koncerny opierające swoje działania na założeniach ekorozwoju, jednym z obszarów, gdzie można znaleźć rzeczywiste, znaczne oszczędności są ich systemy filtracji powietrza.

Aby zoptymalizować systemy filtracji powietrza, warto w pierwszym kroku dokonać obserwacji środowiska pracy w zakładzie. Czy jest sucho? A może jest wilgotno? I co najważniejsze, należy również określić rodzaj zanieczyszczeń powstających w wyniku realizacji procesu produkcyjnego oraz wytwarzanych przez maszyny i urządzenia technologiczne. Kurz, gazy, opary, zadymienie i inne substancje (np. organiczne) wymagają szczegółowej analizy, czy są w odpowiedni sposób odprowadzane i usuwane.

Według przewodnika firmy Kimberly-Clark Filtration Products „Jak dobrać filtr HVAC?” –„pierwszym krokiem niezbędnym do wyboru najbardziej odpowiedniego filtra HVAC jest określenie rodzajów i wielkości poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń występujących w budynku”. Podczas gdy filtry produkowane częściowo lub w całości na bazie naturalnych materiałów są dostępne i użytkowane od lat, nowe rozwiązania oparte na materiałach syntetycznych okazują się bardziej uniwersalne. Spotykane obecnie filtry coraz częściej produkowane są na bazie włókna szklanego, poliestrów i włókien syntetycznych.