Systemy PLM na polskim rynku

Rynek PLM rozwija się szybciej niż rynek innych kategorii oprogramowania dla przedsiębiorstw – twierdzą analitycy. PLM bowiem otwiera drogę do innowacji, błyskawicznego rozwoju i… dominacji w branży.

PLM nie jest aplikacją, nie jest gotowym do zastosowania systemem informatycznym, który można kupić, zainstalować i mieć gotowe do pracy środowisko – wyjaśnia Andrzej Welyczko, Technical Sales EEMEA, Dassault Systemes. – PLM jest koncepcją takiego rozwiązania, które w sposób całościowy wspomaga pracę na dowolnym etapie cyklu życia produktu – od pomysłu przez projektowanie, symulację i wytwarzanie po złomowanie lub wycofanie z rynku.

Prekursorami w wykorzystaniu systemów PLM (Product Lifecycle Management) były branże lotnicza i samochodowa, które muszą najszybciej reagować na ciągle zmieniające się preferencje klientów i radzić sobie z rosnącymi kosztami. Obecnie można zaobserwować zainteresowanie systemami tej klasy w coraz szerszej grupie przedsiębiorstw, np. z branż elektronicznej czy maszynowej. Podstawową korzyścią z PLM jest bowiem integracja pełnej wiedzy na temat wytwarzanych towarów. Prawie każdy międzynarodowy koncern mający w Polsce swoje oddziały stosuje takie rozwiązania. Ale i polscy producenci coraz częściej po nie sięgają.

Korzyści z PLM

System klasy PLM wspomaga pracę inżynierów, konstruktorów, technologów i menedżerów już od etapu koncepcji produktu przez projektowanie, zarządzanie zmianami, fazę produkcji i kontrolę jakości, a następnie obsługę i konserwację aż do wycofania produktu z użycia.

W zależności od branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo, wykorzystywane mogą być różne komponenty systemu PLM. Na przykład przedsiębiorstwa budowlane i konstrukcyjne stosować będą przede wszystkim rozwiązania do zarządzania projektami i dokumentacją techniczną. Ale już firmy farmaceutyczne czy chemiczne będą kłaść nacisk na wspomaganie procesów z obszaru zarządzania kontrolą jakości, produktami niebezpiecznymi, bezpieczeństwem i higieną pracy czy ochroną środowiska.

Systemy PLM zapewniają znaczną redukcję czasu wprowadzenia produktu na rynek (time to market), umożliwiając skrócenie średnio o 20% czasu potrzebnego na realizację standardowych projektów oraz średnio o 40% w przypadku nowych projektów.

Z kolei pełny monitoring kosztów realizacji projektu zapewnia kontrolę budżetu projektu i podjęcie stosownych działań w momencie zagrożeń budżetowych.

– Czynniki kształtujące dzisiejszą rzeczywistość projektową, takie jak częste wprowadzanie nowych produktów na rynek, produkcja krótkich serii dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, a co za tym idzie tworzenie wielu wariantów, globalizacja połączona ze zwiększoną konkurencyjnością – wymuszają na firmach z branży przemysłowej poszukiwanie rozwiązań zapewniających przewagę na tak ewoluującym rynku – mówi Andrzej Poćwierz, menedżer ds. rozwiązań dla przemysłu, Autodesk. – Odpowiedzią Autodesk na powyższe wyzwania jest wprowadzenie do procesu produkcyjnego koncepcji cyfrowego prototypowania, w którym cyfrowe dane dotyczące produktu wykorzystywane są od fazy koncepcyjnej przez projektową aż po fazę produkcji i serwisu. Koncepcja cyfrowego prototypowania pomaga grupom projektantów poprawić poziom komunikacji z kooperantami, przyspieszając w rezultacie wprowadzanie produktów na rynek.

Przegląd systemów PLM w Polsce

Autodesk

Rozwiązania Autodesk łączą ze sobą dane ze wszystkich faz rozwoju produktu, tworząc model cyfrowy, który umożliwia inżynierom lepsze wizualizowanie, optymalizowanie i zarządzanie ich projektem jeszcze przed wykonaniem prototypu fizycznego. Dlatego rozwiązania Autodesk w tym zakresie obejmują:

  • Autodesk AliasStudio – kompletny zestaw narzędzi do obsługi procesu projektowania koncepcyjnego,
  • Autodesk Showcase – kompletny zestaw narzędzi do zaawansowanej wizualizacji projektów, dokonywanej w czasie rzeczywistym,
  • Autodesk Inventor – podstawę prototypowania cyfrowego. Model stworzony w programie Inventor to precyzyjny prototyp cyfrowy, który umożliwi użytkownikowi ocenę projektu w czasie pracy, co minimalizuje potrzebę korzystania z prototypów fizycznych i redukuje konieczność wprowadzania kosztownych zmian inżynierskich, wykrywanych często już po wysłaniu projektu do produkcji.
  • Autodesk Vault – podstawowe narzędzie do zarządzania danymi, które umożliwia grupom projektowym sprawne zarządzanie i śledzenie wszystkich komponentów projektowych dla prototypu cyfrowego.

Dassault Systèmes Austria GmbH

System CATIA powstał w 1975 r. w firmie Dassault Aviation i służył do usprawnienia budowy tunelu powietrznego.

Oprogramowanie ma zastosowanie w przemyśle lotniczym, samochodowym, stoczniowym, maszynowym, sprzętu AGD, energetycznym, w produkcji form wtryskowych i wielu innych. Oprócz funkcji CAx oferuje narzędzia PDM/PLM (SmarTeam, Enovia), zapewniające zarządzanie produktem (tworzeniem, rozwojem, dokumentacją, cyklem życia itd.).

Epicor Software Poland

Rozwiązanie Epicor PLM (moduł Epicor ERP wersja Epicor 9) pełni funkcję centralnego repozytorium wiedzy o historii produktów i procesów oraz wspiera integrację i wymianę danych pomiędzy wszystkimi użytkownikami w przedsiębiorstwie, którzy mają kontakt z danym produktem. System zarządza całą dokumentacją produktu przez cały jego cykl życia i zapewnia pełną integrację z ponad 12 systemami CAD.

Epicor PLM jest szczególnie przydatny dla firm, które same projektują swoje produkty, potrzebują jednolitych metodologii organizacji pracy, korzystają z systemów CAD, używają rysunków do tworzenia ofert i zamówień.

IFS Poland (IFS – Industrial and Financial Systems Poland)

Rozwiązanie IFS Zarządzanie Cyklem Życia Produktu umożliwia optymalizację działalności przedsiębiorstwa, w tym: skrócenie czasu przygotowania produktu i poprawę jakości produkcji, zwiększenie efektywności pracy zespołów projektowych, zarządzanie dokumentacją i projektami, integrację procesów oraz prowadzenie efektywnej gospodarki remontowej.

IFS Zarządzanie Cyklem Życia Produktu jest częścią zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie IFS Applications. Komponenty systemu: IFS Zarządzanie Dokumentami, IFS Zakupy, IFS Magazyn, IFS Zarządzanie Jakością, IFS Obsługa Zgłoszeń, IFS Projekt, IFS Konfiguracja Standardowa, IFS Profilaktyka, IFS Zlecenia Robocze/Serwisowe, IFS Odczyty Urządzeń, IFS Umowy Serwisowe, IFS Produkcja i Montaż na Zamówienie, IFS Konfiguracja na Zamówienie, IFS Projektowanie na Zamówienie, IFS Planowanie, IFS Produkcja Powtarzalna, IFS Konfiguracja Projektowa.

Oracle Polska

Oracle Agile PLM to rozwiązanie do zarządzania cyklem życia produktów z funkcjami zaawansowanej analizy ryzyka. Stanowi platformę integracji procesów PLM przedsiębiorstwa z innymi aplikacjami biznesowymi. Oferuje kompletną architekturę SOA, która umożliwia firmom integrowanie różnych komponentów rozwiązania z systemami istniejącymi w przedsiębiorstwie. W ten sposób mogą one bez problemów wdrażać usługi PLM i osiągać swoje cele biznesowe, utrzymując stałą kontrolę nad kosztami.

W 2009 r. wprowadzono do systemu PLM ulepszenia mające na celu usprawnienie zarządzania złożonymi, różnorodnymi obiektami projektowymi w przedsiębiorstwach zajmujących się zaawansowanymi technologiami i produkcją przemysłową. Wprowadzono również integrację z systemami wspomagającymi projektowanie, takimi jak CAD.

Dla przetwórców i detalistów z branży produktów spożywczych, kosmetycznych, zdrowotnych, pielęgnacyjnych i AGD program Agile PLM for Process oferuje ulepszone i bardziej szczegółowe możliwości procesu opracowywania produktów (razem z funkcją śledzenia prototypu) oraz narzędzia do sporządzania raportów związanych z zachowaniem zgodności z obowiązującymi przepisami.

Najnowsza wersja oferuje również bezpieczniejszą obsługę danych, dzięki czemu może wymieniać dane z oprogramowaniem do zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) oraz systemami ochrony przed fałszerstwami i naśladownictwem.

SAP Polska

SAP PLM to rozwiązanie, które integruje wszystkich uczestników procesu rozwoju produktu: projektantów, dostawców, producentów i klientów. Dzięki temu umożliwia sprawniejszą realizację wspólnych celów w wielu równoległych płaszczyznach, przy jednoczesnej optymalizacji czasu i kosztów.

Rozwiązanie jest przydatne w każdej firmie wymagającej aktywnego zarządzania jakością w celu zwiększenia efektywności urządzeń i optymalizacji pracy całego zakładu. Jest również niezbędne w każdej branży, w której koszty związane z gospodarką remontową oraz niezawodność sprzętu bezpośrednio wpływają na rentowność przedsiębiorstwa.

W 2009 r. do systemu wprowadzono nowe funkcje wspierające proces projektowania produktu. Z kolei moduł zarządzania projektem został lepiej zintegrowany z systemem SAP ERP. Wprowadzono również ulepszenia w obszarze planowania finansowego oraz uproszczenia technologiczne (nie ma potrzeby wykorzystania portalu czy technologii Java).

Siemens PLM Software

Teamcenter – kontynuacja stworzonego w 1992 r. systemu IMAN – to system klasy PLM, który oferuje rozwiązania wykorzystywane w każdej fazie cyklu życia produktu, począwszy od etapu planowania portfela produktów przez fazę projektowania, produkcji, serwisowania/utrzymania aż do utylizacji.

Funkcje systemu obejmują zarządzanie: wymogami, portfelem, programem i projektem, procesem inżynieryjnym, zestawieniami materiałowymi, zgodnością z wymogami, treścią i dokumentami, formułami, opakowaniami i marką, relacjami z dostawcami, procesem mechatronicznym, wytwarzania, symulacji, konserwacją, naprawami i remontami. Umożliwiają także raportowanie i analizy, współpracę w grupach i wizualizację cyklu życia.

W najnowszej wersji wprowadzono nowe funkcje m.in. w zakresie zarządzania wykazem materiałów BOM, zarządzania portfolio produktów, programem i projektem, współpracy w grupach, zarządzania recepturami, opakowaniami i marką, zarządzania procesem inżynieryjnym, wymogami i symulacją, a także w zakresie wizualizacji cyklu życia oraz raportowania i analiz.

S&T Services Polska

Infor PLM 8 to system zarządzania danymi konstrukcyjno-technologicznymi produktu. W skład pakietu wchodzą: Product Data Management, Enterprise Content Management, PartnerNet, Lifecycle Analyzer.

Product Data Management (zarządzanie danymi produktu) udostępnia narzędzia potrzebne do organizacji, kontroli i rozprowadzania danych związanych z produktem oraz ich definicji. Zarządza hierarchią podzespołów, z których jest zbudowany dany produkt, od listy materiałowej (BOM) do projektów CAD. Umożliwia jednoczesne udostępnianie na bieżąco jednoznacznych informacji produktowych, dzięki czemu równolegle pracujące zespoły projektowe w całym przedsiębiorstwie mogą kontrolować skomplikowane powiązania między każdego typu danymi projektowymi produktów.

Narzędzie Enterprise Content Managment przejmuje, udostępnia, zarządza, śledzi i zapamiętuje dokumenty, zadania i informacje produktowe w centralnym repozytorium danych.

PartnerNet umożliwia przedsiębiorstwu efektywną i bezpieczną współpracę przez Internet z zewnętrznymi partnerami przez cały cykl życia produktu.

Narzędzie Lifecycle Analyzer zapewnia analizowanie danych produktu składowanych w rożnych systemach, takich jak dane projektowe w bazie danych PDM, dane produkcyjne w systemie ERP, dane łańcucha dostaw w aplikacjach SCM, np. w celu wsparcia decyzji dotyczących cyklu życia produktu.

Trax

Rozwiązanie Infor PLM pomaga zwiększać zyski poprzez optymalizację każdego etapu życia produktu – od zarządzania portfelem przez tworzenie produktu do bieżącej obsługi i zakończenia cyklu życia produktu. Integruje informacje produkcyjne fazy projektowej i inżynieryjnej z zasobowaniem, zgodnością z wymogami, dostawcami i łańcuchami dostaw, aby przyspieszyć tworzenie produktów, zapewnić odpowiednią jakość i zminimalizować ryzyko wynikające z przepisów.

Rozwiązanie Infor PLM pomaga firmom zwiększać: innowacyjność produktów, wartość przychodów dzięki udanym nowym produktom, rentowność nowych produktów (maksymalnie o 10%), skrócić czas wprowadzania produktów na rynek (do 50%), usprawnić terminowe wprowadzenie produktów (maksymalnie o 98%) także w uregulowanych branżach.

Infor PLM to oparty na sieci WWW system zarządzania cyklem życia produktów. Oferuje możliwość integracji z popularnym oprogramowaniem CAD/CAM i systemami ERP w środowiskach charakteryzujących się wieloma ośrodkami i dużą liczbą firm.

W 2009 r. wprowadzono do Infor PLM automatyczną integrację z systemami ERP (Infor ERP SyteLine, Infor ERP Baan/LN) oraz CAD/CAM (SolidWorks 2006-2010, AutoDesk AutoCAD 2006–2010 i Mechanical Desktop 2006, 2007, Pro/Engineer Wildfire 2.0, Unigraphics NX Series, Dassault Systemes CATIA).

Przyszłość PLM

Co jeszcze czeka systemy PLM? Analitycy wśród najważniejszych trendów wymieniają integrację PLM z systemami klasy MES. „Zazwyczaj najdroższe i najbardziej czasochłonne w procesie wytwarzania jest przejście z fazy projektowania do fazy produkcji” – napisali analitycy firmy Gartner w biuletynie badawczym ze stycznia 2007 r. „Umiejętność sprzężenia obu tych faz w ramach procesów produkcyjnych umożliwia ciągłe usprawnianie zarówno obszaru projektowania, jak i produkcji.”

Podobnie większość specjalistów z branży przemysłowej przekonuje, że integracja systemów PLM i MES niesie wiele korzyści, m.in. wcześniejsze wykrywanie problemów w procesie produkcji oraz zapewnienie zgodności z przepisami dzięki mechanizmom śledzenia podzespołów i produktów.

Więcej informacji w raporcie MSI Polska: „Jak produkować lepiej i taniej. Systemy wspomagające produkcję i utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych typu MES, PLM, PDM, CMMS, SCM”

Autor: Elżbieta Jaworska