Szwajcarski Rohrbogen postawił na japońskie roboty Kawasaki

Polski oddział szwajcarskiej firmy produkcyjnej Rohrbogen AG zajmującej się produkcją kształtek rurowych ze stali nierdzewnej wybrał japońską markę ze względu na szeroką gamę oferowanych możliwości, dokładność i szybkość pracy oraz gabaryty dostępnych robotów. Inwestycja w robotyzację centr obróbczych w skali całej firmy przyniosła wzrost produkcji o 15% i zwiększenie udziału produktów Rohrbogen w rynku.

Roboty zainstalowano w centrach obróbczych, w których proces wytwarzania kolanek odbywa się poprzez formowanie przez prasy stalowych kolanek, które poddaje się dalszej obróbce. Zdecydowano się na roboty serii F  modele sześcioosiowe ogólnego zastosowania, zapewniające funkcjonalność ludzkiej ręki. Ich modułowa budowa zapewnia elastyczność przy zmianie zasięgu, udźwigu i maksymalnej szybkości w zależności od zastosowania tak, aby jak najlepiej przystosować robota do danej aplikacji. Roboty Kawasaki zamontowano na dwóch stanowiskach – w przyszłości planowane są kolejne inwestycje, a co za tym idzie, następne zrobotyzowane centra obróbcze.

Zastosowanie robotów znacznie usprawniło proces produkcji: obecnie pracownik programuje robota, wprowadzając parametry przekładanych produktów i układa kolanka na taśmociągu, z którego robot pobiera je pojedynczo specjalnie do tego celu skonstruowanym chwytakiem i umieszcza w matrycach centrum skrawającego. Dzięki temu rozwiązaniu poprawiono efektywność produkcji o ok 15 – 20% – przed robotyzacją stanowisk na zmianie skrawano średnio ok. 1500 sztuk kolanek – obecnie ilość ta zwiększyła się aż do 1850. Wiąże się to ze skróceniem do minimum czasu załadunku i przezbrojenia.

Samo wdrożenie odbyło się błyskawicznie: integratorem była szwajcarska firma Kaiser Engeneering, która wcześniej instalowała roboty Kawasaki w centrali firmy Rohrbogen. Firma dysponowała już wcześniej przygotowanym i przetestowanym oprogramowaniem. Instalacja robotów i wdrożenie do produkcji odbyło się w Szwajcarii. Następnie kompletne urządzenia przeniesiono do Polski. Zainstalowanie i uruchomienie robotów Kawasaki w radomskim przedsiębiorstwie trwało tydzień. 

Porównując rozwiązanie wykorzystujące roboty Kawasaki z poprzednim, opierającym się na liniowych podajnikach pneumatycznych, warto podkreślić, że nie tylko poprawiła się jakość produkcji, ale także zniknęły problemy związane z częstymi awariami sprzętu oraz nieprecyzyjnym umieszczaniem kolanek w zaciskach. To wszystko przekłada się na wymierne korzyści finansowe dla przedsiębiorstwa, które miesięcznie zyskuje od 10 do 15 tysięcy złotych. Dodatkowo, w skali całej firmy – nie tylko filii w Polsce, od czasu wprowadzenia do zakładów robotów Kawasaki zwiększono produkcję o 15%, tak więc analogicznie wzrósł udział produktów Rohrbogen w rynku. Pracownicy także odczuli pozytywne skutki zmian: zostali przeszkoleni, korzystają z nowoczesnych rozwiązań automatycznych, a także polepszyły się warunki ich pracy – ograniczono ilość urządzeń hydraulicznych, które smarami i wyciekami z przewodów zanieczyszczały halę.