Szybkie rozwiązania zmniejszające zużycie sprężonego powietrza

Zapoznaj się z kilkoma szybkimi rozwiązaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju, które można łatwo wdrożyć, pomagając szybko zmniejszyć emisje i poprawić efektywność energetyczną w hali produkcyjnej.


Spostrzeżenia dotyczące sprężonego powietrza

 

Wiele firm chce poprawić efektywność energetyczną i zrównoważony rozwój, ale w przypadku sprężonego powietrza jest to złożony proces.

 

Monitorowanie energii i mapowanie w celu rozłożenia w czasie obciążenia sieci sprężonego powietrza i sieci elektrycznych może pomagać firmom w wykorzystywaniu energii z recyklingu i odzysku tam, gdzie to możliwe, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia szczytowego.


Niektórzy producenci napędów elektrycznych twierdzą, że sposobem na osiągnięcie redukcji emisji CO2 i osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju jest prosta kwestia zastąpienia pneumatyki napędami elektrycznymi, ale jest to nadmierne uproszczenie rzeczywistości, przed którą stoją konstruktorzy maszyn i operatorzy w sektorze spożywczym.

Złożony proces

Osiągnięcie neutralności węglowej jest złożonym procesem, ale zainwestowanie czasu w optymalny dobór i obsługę systemów pneumatycznych może przynieść znaczące korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju, zmniejszając zużycie energii, redukując ilość odpadów i obniżając koszty.

Pracując dla Festo, producenta mającego korzenie w pneumatyce, ale dzisiaj skupiającego się coraz bardziej na technologii napędów elektrycznych, mogę zrobić krok wstecz i spojrzeć w zrównoważony sposób na poprawę efektywności energetycznej maszyn do produkcji żywności.

Jesteśmy współodpowiedzialni za efektywne wykorzystanie energii. Podczas sprężania powietrza znaczny procent energii może zostać utracony w postaci ciepła. Jednak najnowsze systemy odzyskiwania ciepła mogą odzyskać do 90% tej energii, aby zrównoważyć inne wymagania energetyczne. W fabryce Festo Scharnhausen energia ta jest wykorzystywana do ogrzewania biur i podnoszenia temperatury w procesach anodowania – największego pojedynczego konsumenta energii w zakładzie. Ciepło odpadowe z wytwarzania sprężonego powietrza w produkcji żywności może być podobnie wychwytywane i wykorzystywane gdzie indziej.

Na poziomie zakładu Festo zainwestowało również w monitorowanie i mapowanie energii, aby rozłożyć w czasie obciążenie sieci powietrznych i elektrycznych, wykorzystując w miarę możliwości energię z recyklingu i odzysku oraz zmniejszając obciążenie szczytowe. Zoptymalizowano sieć instalacji sprężonego powietrza, zmniejszając standardową magistralę pierścieniową, aby zapewnić ciśnienie od 4 do 4,5 bara. Wykorzystuje znacznie mniejszą sieć wyższego ciśnienia i lokalne wzmacniacze powietrza dla odległych, starszych zastosowań, które nadal wymagają wyższego ciśnienia.

Oszczędności na poziomie CAPEX instalacji są znaczne – zwrot kosztów często następuje w ciągu dwóch do trzech lat. Jednak wiele marginalnych korzyści szybko sumuje się na poziomie poszczególnych maszyn, a nawet siłowników. Często nie muszą one kosztować więcej, poza poświęceniem czasu na oderwanie się od schematu tego, co zostało zrobione wcześniej.


Andy Macpherson jest kierownikiem sektora przemysłu spożywczego i opakowaniowego w Festo UK.