Targi ELEKTROTECHNIKA 2015

    W dniach 25–27 marca w hali Centrum wystawienniczym EXPO XXI w Warszawie odbędą się organizowane przez Agencję SOMA XIII Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń. Hasło przewodnie: Międzynarodowe targi ELEKTROTECHNIKA 2015 – pokazem nowych technologii i rozwiązań.

    Targi ELEKTROTECHNIKA skierowane są do producentów i użytkowników sprzętu niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz systemów alarmowych i rozwiązań umożliwiających instalację przewodów elektrycznych w nowoczesnych budynkach. Ich integralnym elementem są konferencje, szkolenia i warsztaty. Najważniejsze wydarzenie to cykl szkoleń dla projektantów instalacji elektrycznych oraz wyższej kadry menedżerskiej, odpowiedzialnej za nadzór, wykonawstwo, inwestycje oraz eksploatację instalacji w różnego typu obiektach, organizowany wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. Uczestnicy spotkań dzięki takiej formule targów mają możliwość skonfrontowania uzyskanych informacji z praktyczną ofertą producentów na stoiskach targowych. Dodatkowo każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

    W ramach targów ELEKTROTECHNIKA 2015 odbędzie się kilkanaście szkoleń, z których każde skierowane jest do 100–150 osób. W sumie targi odwiedzi około 15 tys. osób z branży.

    Równolegle z targami ELEKTROTECHNIKA 2015 odbędą się targi ŚWIATŁO oraz wystawa TELETECHNIKA.

    www.elektroinstalacje.pl