Targi Kielce z energią

    Przez trzy dni, od 18 do 20 marca w halach wystawienniczych oraz salach konferencyjnych Targów Kielce królowała tematyka ściśle powiązania z energetyką, elektrotechniką oraz energią odnawialną. XVII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XII Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia to miejsce, w którym 90 firm z 3 krajów –  Czech, Niemiec i Polski, powierzchni zaprezentowało maszyny oraz urządzenia energetyczne i elektroenergetyczne, najnowsze technologie armatury sieciowej, kolektorów słonecznych, pieców opalanych drewnem czy kotłowni opalanych biomasą. Stoiska wypełnił sprzęt związany z odnawianymi źródłami energii, wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii oraz eksploatacją urządzeń energetycznych i modernizacją tych już istniejących. Równolegle z targami branży energetycznej w Targach Kielce odbywały się XV Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH  – wydarzenie poświęcone  nowoczesnym technologiom stosowanym w gospodarowaniu odpadami oraz innowacyjnym rozwiązaniom sprzętowym oraz działaniom sprzyjającym ochronie środowiska. Ofertę na EKOTECHU zaprezentowało 87 firm z ośmiu krajów całego świata. Ekspozycję targową obejrzało ponad 6000 zwiedzających.

    Merytoryczne wsparcie branżowych partnerów wystaw zaowocowało szeregiem konferencji, spotkań i debat. Targi coraz częściej są miejscem nie tylko prezentowania innowacji produktowych oraz oferty firm, ale też przestrzeń, w której poruszane są problemy palące dla branży, komentowane są ustawy, wyjaśniane przepisy i dyskutowane nowe rozwiązania. We wszystkich konferencjach , które organizatorzy zaproponowali wystawcom i zwiedzającym tegoroczne targi, nazywanych roboczo „ Kieleckimi spotkaniami z energią”, wzięło udział blisko 1500 osób. W programie znalazły się między innymi bezpłatne forum „ AGRO INWESTOR OZE – spotkania z inwestorami rolniczymi”,  bezpłatne warsztaty przygotowane przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii – projekt  „Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o efektywne wykorzystanie energii –szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro – małych -średnich przedsiębiorstw w woj. Świętokrzyskim ” współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jak co roku bardzo ważnym punktem targów Enex oraz Enex Nowa Energia były konferencje i fora przygotowane przez merytorycznego partnera wystaw, redakcję GLOBEnergia  –  VII FORUM POMP CIEPŁA, FORUM INSTALATORA POMP CIEPŁA czy też V FORUM SOLAR+.