Tauron oddaje blok 50 MW w EC Bielsko-Biała

  Na 26 listopada br. zaplanowano oficjalne oddanie do eksploatacji bloku ciepłowniczego 50 MWe i 106 MWt w Tauron Wytwarzanie – oddział Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała.

  – To jednostka kogeneracyjna wybudowana z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii. Charakteryzuje się wysokimi parametrami sprawnościowymi przy znacznie obniżonym oddziaływaniu na środowisko naturalne. Blok pełni funkcję podstawowego źródła ciepłowniczego funkcjonującego na obszarze Bielska-Białej i będzie wykorzystywany do zaspokajania potrzeb miasta w sezonie grzewczym – zapewnia Tauron.

  Pierwsza synchronizacja bloku z krajową siecią elektroenergetyczną została wykonana pod koniec lutego br.

  Inwestycja o wartości ponad 617 mln zł rozpoczęła się pod koniec 2011 r. Jej realizacja ma kluczowe znaczenie dla systemu ciepłowniczego Bielska-Białej. Elektrociepłownia pokrywa prawie 100 proc. zapotrzebowania mieszkańców miasta i okolic na ciepło i energię elektryczną. Moc bloku została zaprojektowana adekwatnie do lokalnych potrzeb.

  Bielski blok zaopatrzony jest w kocioł parowy fluidalny o wydajności ok. 220 t/h oraz turbinę przeciwprężną o mocy ciepłowniczej 106 MWt, i mocy elektrycznej 50 MWe. Dla skompensowania dobowych wahań obciążeń, szczególnie w okresie przejściowym sezonu grzewczego, wybudowano akumulator ciepła o pojemności użytkowej ok. 20 tys. m3. Dodatkowo dla zaspokojenia szczytowych potrzeb ciepłowniczych zamontowano dwa kotły szczytowe opalane olejem o łącznej mocy ok. 80 MWt.

  Jednostka, wprowadzając wysokosprawne technologie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, zastąpi wyeksploatowane, nieekologiczne moce wytwórcze.

  Odbiorcą wyprodukowanej energii cieplnej jest Przedsiębiorstwo Komunalne Therma, z którym Tauron Wytwarzanie zawarł długoterminową umowę na dostawy ciepła.

  Blok charakteryzuje się wysokimi parametrami sprawnościowymi przy znacznie obniżonym oddziaływaniu na środowisko naturalne. W porównaniu z jednostkami dotychczas pracującymi w Bielsku-Białej będzie emitował mniej o 90 proc. dwutlenku siarki i prawie o 25 proc. dwutlenku węgla. Ponad 17-krotnie zmniejszy się emisja pyłu, a trzykrotnie tlenków azotu.

  Głównym wykonawcą jednostki był Polimex – Mostostal.

  Inwestycja w Bielsku-Białej jest kolejnym projektem, który Grupa Tauron zakończyła w 2013 r. W I i II kwartale tego roku oddano do eksploatacji bloki biomasowe w Jaworznie (50 MW), Stalowej Woli (20 MW) i Tychach (40 MW). 20 czerwca podpisano umowę na budowę kogeneracyjnego bloku węglowego o mocy 50 MW w Tychach, a 12 lipca zawarto kolejny kontrakt na budowę turbogeneratora o mocy 50 MW w Dąbrowie Górniczej.