Technologia smarowania przemysłowego w praktyce

Same korzyści płyną dla zakładów produkcyjnych ze stosowania inteligentnych praktyk smarowania przemysłowego oraz posiadania wiedzy, jak dobrać odpowiednie produkty do danego zadania. Takie podejście zwiększy wydajność każdego systemu, który zawiera elementy ruchome, pomagając mu działać bardziej płynnie, wydajnie i niezawodnie. Podczas gdy środki smarne i smarowanie są wszystkim dobrze znane, tajemnica ich sukcesu tkwi w znajomości dziedziny, jaką jest tribologia. Mówiąc prościej, tribologia łączy inżynierię i chemię w celu zarządzania tarciem i zużyciem oraz zwiększenia wydajności. Dokładniejsza definicja brzmi: „Tribologia to nauka o ruchomych powierzchniach, które wzajemnie na siebie oddziałują, w tym nauka o tarciu, smarowaniu i zużyciu”. Tribologia stosowana w praktyce może przyczynić się do postępu w postaci:

– większej trwałości i oszczędności kosztów, wydłużając żywotność komponentów poprzez zmniejszenie tarcia i zużycia w urządzeniach produkcyjnych, co skutkuje zmniejszeniem kosztów wymiany i eksploatacji; 

– poprawy bezpieczeństwa, pomagając producentom w bezpieczniejszym użytkowaniu sprzętu, co skutkuje zmniejszeniem obaw związanych z utylizacją, odpadami, przestojami i kompatybilnością płynów; 

– zwiększonej produktywności i wydajności, pomagając producentom poprawić jakość i ilość produkcji, co skutkuje mniejszą ilością odpadów, dłuższym czasem pracy i mniejszym zużyciem energii. 

W tym wydaniu Przemysłowego przewodnika smarowania położono nacisk na najważniejsze obszary operacyjne monitorowania stanu, analizy oleju i konserwacji niezawodnościowej. Prawidłowe pobieranie próbek jest podstawą każdego programu analizy smarów. Nieregularne procedury próbkowania i niespójne lokalizacje próbek prowadzą do uzyskania danych, które nie ujawniają problemów w odpowiedni sposób lub są interpretowane w celu zidentyfikowania problemu, który w rzeczywistości nie istnieje, co prowadzi do nieoczekiwanych przestojów lub niepotrzebnych napraw. 

Artykuły zapewniają jasne zrozumienie znaczenia prawidłowego pobierania próbek, instrukcje dotyczące wyboru sprzętu, z którego należy pobierać próbki, z jakiego miejsca i jak często. 

Jak kontrolować zanieczyszczenie smarem przemysłowym

Z czasem wszystkie środki wymagające smarowania tracą swoją użyteczność. Ulegają one uszkodzeniu, stają się przestarzałe lub, najczęściej, przestają działać na zamierzonym poziomie z powodu pogorszenia się stanu powierzchni w wyniku korozji lub jakiegoś rodzaju fizycznego zużycia. Największa część awarii jest spowodowana przez pewnego rodzaju zanieczyszczenia, które przyspieszają już zachodzące procesy. 

Podstawy analizy oleju 

Właściwa ocena stanu technicznego wymaga od operatora wzięcia pod uwagę wielu czynników. Uzyskanie właściwej odpowiedzi zależy od zrozumienia zasady działania sprzętu, roli oleju i poznania warunków pracy. 

Hołd dla ojca tribologii

Tribologia zyskała powszechne uznanie w latach 60. XX wieku dzięki odkrywczym badaniom wykonanym w Wielkiej Brytanii: The Jost Report. Raport ten jest autorstwa H. Petera Josta, brytyjskiego inżyniera mechanika, który stał się znany jako twórca tribologii. Raport ujawnił, że w wyniku tarcia i korozji dochodziło do ogromnych strat finansowych.