TOP 5 artykułów listopada

Naprawiać czy wymieniać, czyli o polityce konserwacji silników

Ustanowienie polityki dotyczącej postępowania na wypadek awarii  silników elektrycznych może pomóc w ograniczeniu liczby i czasu przestojów, a także obniżeniu wydatków na energię.

Produkcja 4.0: wystarczy dodać ludzi do technologii

Obecne postępy w produkcji zostały określone mianem Przemysłu 4.0 (Industrie 4.0). Jest to idea, która dokładnie opisuje rozwój automatyki, robotyki oraz inteligentnej technologii, jednak pomija rolę pracowników. W odróżnieniu od niej Produkcja 4.0 (Manufacturing 4.0) to nowa dynamiczna era, w której ujawnianie i pomnażanie ludzkiej pomysłowości ma kluczowe znaczenie dla produkcji, zwiększając wydajność pracy, inspirując nową generację wykwalifikowanych pracowników oraz tworząc zyski dla firm przemysłowych.

Wykorzystanie analityki Big Data w zarządzaniu smarowaniem

Utrzymanie Ruchu 4.0 (Maintenance 4.0) to nowe popularne określenie, oznaczające zwiększony poziom monitoringu stanu technicznego, konserwacji i zarządzania zasobami w przemyśle. W Utrzymaniu Ruchu 4.0 nacisk kładziony jest na zarządzanie ryzykiem. Niektóre z cech zarządzania ryzykiem w utrzymaniu ruchu obejmują wyższy poziom konserwacji opartej na stanie technicznym urządzeń, wykorzystującej czujniki zainstalowane na kluczowym sprzęcie oraz analitykę wielkiej ilości różnorodnych i zmiennych w czasie danych – analitykę Big Data, która bardziej precyzyjnie określa stan techniczny sprzętu i jego tendencje do zmian.

Czyszczenie urządzeń klimatyzacyjnych

W przypadku klimatyzatorów ściennych filtry znajdujące się przed przednią klapką należy sprawdzać i czyścić nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Jeżeli w urządzeniu przewidziano filtr plazmowy to czynności obejmujące jego sprawdzenie i czyszczenie należy wykonywać przynajmniej co 3 miesiące.

Analiza zasadności instalacji układów kogeneracyjnych

Nowoczesne bloki kogeneracyjne CHP (grzewczo-energetyczne) mogą zwiększyć efektywność energetyczną zakładu, zmniejszyć wielkość oddziaływania na środowisko, a także przyczynić się do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.