TOP 5 artykułów lutego

Pasy w napędach maszyn przemysłowych – dobór, konserwacja, serwis

Mimo upływu lat pasy wciąż są najpopularniejszym sposobem przenoszenia napędu w aplikacjach przemysłowych. Spośród innych rozwiązań o tym przeznaczeniu wyróżniają się one bardzo wysoką sprawnością i minimalnymi potrzebami serwisowymi.

Jak wdrażać systemy LOTO

Prawidłowe wdrożenie systemu LOTO uniemożliwia przypadkowe załączenie maszyny przez ograniczenie dostępu osobom nieuprawnionym lub jej załączenie przez osobę do tego nieupoważnioną i nieprzeszkoloną (inną niż ta, która zablokowała i oznaczyła źródło energii niezbędne do bezpiecznego wykonania czynności). Gwarantuje, że urządzenie nie będzie uruchomione, dopóki prawidłowo zaaplikowany system LOTO nie zostanie usunięty. LOTO stanowi więc jeden z ważniejszych systemów bezpieczeństwa pracy.

Zrozumieć awarie wynikające z procesu smarowniczego

Większość specjalistów z zakresu smarowania maszyn i układów mechanicznych zdaje się nie mieć pełnej świadomości tego, że jakość smarowania bardzo znacząco wpływa na czas funkcjonowania maszyny. Popełnione w procesie smarowania błędy sprawiają również, że maszyna nie osiąga pełnej wydajności.

Ścieżka rozwoju pracownika – jak wspierać zdobywanie umiejętności?

Rynek pracy, szczególnie w branżach potrzebujących wysoko wykwalifikowanych pracowników o umiejętnościach technicznych, jest pełen wyzwań. Trudności w utrzymaniu dobrych specjalistów oraz w pozyskaniu nowych pracowników sprawiają, że wyznaczanie klarownych ścieżek kariery i rozwoju pracownika staje się kluczowym elementem tzw. employer brandingu.

Jak skutecznie wdrożyć technologię IIoT

Aby wdrożenie technologii Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) zakończyło się sukcesem, firmy muszą skupić się na dwóch istotnych kwestiach. Po pierwsze należy jasno określić cele biznesowe. Po drugie trzeba wyznaczyć zespół pracowników do realizacji tego wdrożenia oraz określić zmiany organizacyjne, które będą niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów.