TOP 5 artykułów października 2019

Nowoczesne zarządzanie parkiem maszynowym

1W pierwszej części artykułu zostały opisane metody kontroli stanu podzespołów maszyn zgodnie z krzywą P-F: pomiary ultradźwiękowe, analiza drgań, Motion Amplification, analiza oleju, pomiary termowizyjne oraz Motor Circuit Analysis. Omówione zostały korzyści z zastosowania detekcji ultradźwiękowej. W drugiej części zostaną przedstawione praktyczne case studies, prezentujące w sposób przekrojowy spektrum działania technologii ultradźwiękowej, która dopiero uzupełniona o pozostałe metody diagnostyczne pokazuje pełny obraz kondycji maszyny.

Jak być dobrym inżynierem

Przy okazji przeprowadzania badania redakcyjnego skierowanego do inżynierów
zebraliśmy od nich porady dotyczące kariery zawodowej…

Modernizacja jako sposób na rozwiązanie problemów z prasami przemysłowymi

Niektóre z pras przemysłowych są użytkowane od wielu lat, nawet od początku lat 50. XX w. Jak każda maszyna, prasa przemysłowa ulega procesom starzenia, czego początkowym objawem są dłuższe lub częstsze przestoje na czas wymiany podzespołów. Jednak z biegiem czasu części zamienne do przestarzałych maszyn mogą już nie być dostępne. Ponadto prasy mające kilkadziesiąt lat mogą nie być w stanie wytwarzać części spełniających wymagania XXI w. Rozwiązaniem jest oczywiście wymiana maszyny na nową, jednak nie zawsze jest ono optymalne.

Case study: Modernizacja maszyny do obróbki osi kół kolejowych

Przebudowa układu mechanicznego oraz modernizacja układu sterowania maszyny wykonującej 3-etapową obróbkę osi kół kolejowych była bardziej opłacalna niż zakup nowej, współczesnej maszyny. Wszystko było już na miejscu, maszyna wymagała tylko modernizacji napędów i układów hydraulicznych.

Warunki pracy w produkcji – co jeszcze można poprawić

Sytuacja na rynku pracy dyktuje konkretne zmiany w sposobie rekrutacji, utrzymania i rozwoju zatrudnianych osób. To, jakie warunki pracy firma oferuje, decyduje o możliwości przyciągnięcia i zatrzymania w niej najbardziej utalentowanych pracowników.