TOP 5 artykułów października

Praca przy maszynach

Automatyzacja, przetwarzanie i wymiana danych to element Przemysłu 4.0, który zazwyczaj kojarzony jest z długotrwałymi i kosztownymi wdrożeniami w dużych firmach. Wydaje się, że rewolucja przemysłowa omija małe i średnie przedsiębiorstwa, ale w dobie wszechobecnej cyfryzacji, wcale nie musi tak być. MŚP powinny zainteresować się nowoczesnymi rozwiązaniami IT/OT, które są coraz łatwiej dla nich dostępne.

EAM i bezpieczeństwo: 5 strategii na rzecz sukcesu

Awaria w przemyśle zdarza się gdy nie poświęcamy czemuś należytej uwagi, proces nie jest wykonywany prawidłowo lub gdy zawiedzie urządzenie. Jest to wypadek, któremu wszyscy pilnie starają się zapobiec. Wypadki nadal się zdarzają, i to zdecydowanie zbyt często, zwłaszcza gdy procesy konserwacji zależą od systemów manualnych lub prostych arkuszy kalkulacyjnych, które nie nadążają za złożonością współczesnej operacji produkcyjnej.

Bezolejowe sprężone powietrze, czyli oszczędność energii i niższe koszty

Uzyskanie bezolejowego sprężonego powietrza jest szczególnie ważne w takich zastosowaniach, jak produkcja farmaceutyczna i technika laboratoryjna, przemysł spożywczy, elektroniczny czy produkcja opakowań, ponieważ w tych właśnie branżach jakość sprężonego powietrza ma bezpośredni wpływ na jakość produktu końcowego. A ponieważ ten ostatni czynnik ma coraz większe znaczenie dla odbiorców, zapotrzebowanie na sprężarki bezolejowe stale rośnie. Jednocześnie firmy produkcyjne wykorzystujące w swojej działalności sprężarki powietrza oczekują obniżenia zużycia energii oraz kosztów posiadania tych urządzeń.

Izolacja termiczna: jak to zrobić dobrze

Brak prawidłowo dobranej i zainstalowanej izolacji termicznej może spowodować szkody dla zakładów przemysłowych oraz wypadki przy pracy. Zwrócenie prawidłowej uwagi na izolację termiczną oznacza lepsze zarządzanie energią i zmniejszenie ilości awarii w zakładach przemysłowych.

Hybrydowe układy zasilania: efektywna strategia dywersyfikacji źródeł energii

Większość obiektów przemysłowych korzysta ze standardowych instalacji zasilania bazujących na jednym źródle energii. Dostawy prądu są realizowane przez lokalny zakład energetyczny, który często nalicza dodatkowe opłaty za maksymalny pobór mocy – niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo rzeczywiście go osiąga. Jak się przed tym bronić? Rozwiązaniem jest inwestycja w hybrydowy układ zasilania, bazujący na co najmniej dwóch niezależnych źródłach energii. Taka strategia nie tylko przynosi wymierne korzyści ekonomiczne, lecz także ogranicza ryzyko przerw w dostawach prądu.