TOP 5 artykułów września

Serwis i regeneracja pomp przemysłowych

Pompy stanowią jeden z najbardziej newralgicznych elementów instalacji przemysłowej: jeśli ulegną awarii, ich naprawa lub wymiana spowoduje nieplanowane przestoje w produkcji, zaś samodzielny ich remont przez służby UR jest często trudny do przeprowadzenia. Z tych powodów ważna jest odpowiednia eksploatacja i regularna diagnostyka układów pompowych, a jeśli zaistnieje konieczność naprawy czy regeneracji, najlepiej powierzyć ją specjalistom.

Korzyści z programowania i konserwacji robotów współpracujących

Dobre programowanie i konserwacja robotów współpracujących mogą przynieść firmom produkcyjnym wiele korzyści, m.in. takich jak większy zwrot z inwestycji (ROI) i mniejsze całkowite koszty posiadania (TCO).

Najważniejsze kwestie w pracy z systemami hydraulicznymi

Podczas dokonywania specyfikacji komponentów systemów hydraulicznych, pracy z tymi systemami w przemyśle albo ich modernizacji, należy uwzględniać wiele kwestii związanych z bezpieczeństwem, kosztami oraz sprawnością. Obejmują one m.in. wymagany moment obrotowy silników hydraulicznych, wybór pomiędzy sterowaniem ręcznym a elektronicznym układów hydrauliki siłowej oraz dobór zaworów bezpieczeństwa w systemach hydraulicznych.

Jak dokonać analizy przyczyn źródłowych awarii

Analiza przyczyn źródłowych (root cause failure analysis – RCFA) polega na interpretacji funkcji systemu lub komponentu w celu ustalenia, dlaczego nie działa on zgodnie z przeznaczeniem. Może to dotyczyć części lub całej maszyny, obszaru operacyjnego lub całego zakładu.

Machine learning w utrzymaniu ruchu

Konserwacja prognozowana (predictive maintenance – PdM) w coraz większym stopniu staje się niezbędnym elementem nowoczesnych, inteligentnych fabryk. Wdrożenie tej strategii umożliwia producentom dokładne śledzenie stanu maszyn oraz przewidywanie awarii przed ich wystąpieniem, co pomaga w zwiększeniu wskaźnika całkowitej efektywności wyposażenia (overall equipment effectiveness – OEE) oraz redukcji kosztów i straty czasu.