Toyota wykorzysta oprogramowanie Siemensa podczas prac nad bezpieczeństwem pojazdów

    Motor Corporation rozwija swój system zarządzania informacjami związanymi z bezpieczeństwem produkowanych pojazdów oparty na oprogramowaniu Teamcenter® firmy Siemens.  System ten, stosowany przez japońskiego producenta od stycznia 2013 roku, jest częścią realizacji kompleksowej inicjatywy, której celem jest oferowanie klientom jeszcze bezpieczniejszych aut. Platforma Teamcenter została wybrana dzięki sprawdzonym w praktyce rozwiązaniom technologicznym oraz popularności tego oprogramowania w przemyśle wytwórczym na całym świecie.

    Wymagania rynku dotyczące bezpieczeństwa pojazdów nieustannie rosną. W roku 2011 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała Normę Bezpieczeństwa Funkcjonalnego ISO 26262, określającą wymagania mające zastosowanie do całego cyklu życia wszystkich elektronicznych i elektrycznych układów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. W celu zapewnienia zgodności z normą ISO 26262 Toyota zdecydowała się wdrożyć nowy system zarządzania informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa pojazdów, wykorzystujący rozwiązania PLM, który umożliwiłby standaryzację procesów realizowanych przez liczne jednostki funkcjonalne firmy.  

    Po dokonaniu oceny kilku różnych systemów PLM Toyota wybrała platformę Teamcenter. Głównymi czynnikami, które zdecydowały o podjęciu takiej decyzji, były popularność rozwiązania Teamcenter w globalnym sektorze produkcyjnym oraz realizowana przez firmę Siemens polityka otwartości w zakresie technologii PLM. Pomyślne wdrożenie oprogramowania Teamcenter pozwoliło Toyocie poprawić współpracę pomiędzy poszczególnymi pionami firmy oraz umożliwiło znaczne usprawnienie zarządzania zależnościami. Dzięki temu firma poprawiła swą zdolność do spełniania wymogów określonych w normach dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego.

    „Jesteśmy niezwykle dumni z zaufania, jakim obdarzyło nas kierownictwo Toyoty, podejmując tak ważną decyzję o zasięgu globalnym” – stwierdził Chuck Grindstaff, Prezes Siemens PLM Software. „Będąc jednym z najbardziej uznanych producentów motoryzacyjnych na świecie, Toyota bardzo poważnie podchodzi do bezpieczeństwa swych pojazdów oraz do ich zgodności z wszelkimi regulacjami prawnymi. Siemens natomiast, jako jeden z wiodących dostawców oprogramowania PLM dla przemysłu motoryzacyjnego, niezwykle poważnie angażuje się we wszelkie działania, które przyczyniają się do sukcesu jego klientów.  Niezmiernie cieszy nas sukces, jaki Toyota odniosła dzięki oprogramowaniu Teamcenter. Jesteśmy pewni, że nasze rozwiązania będą nadal zapewniały właściwe informacje, które przedstawiane będą we właściwym miejscu i o właściwym czasie, pomagając firmie w podejmowaniu właściwych decyzji w całym procesie projektowania samochodów.”