Transition Technologies w konsorcjum firm wspierających rozwój elastyczności na europejskim rynku energii

Transition Technologies jako dostawca rozwiązań informatycznych bierze udział w międzynarodowym projekcie One Network for Europe (OneNet), którego celem jest stworzenie wspólnych dla Europy rozwiązań dla rynku energii. Na działania polscy partnerzy otrzymali 1 424 147 euro dofinansowania z Horizon2020, a ich realizacja przewidziana jest na 36 miesięcy.

W projekt One Network For Europe zaangażowane są łącznie 72 podmioty z 21 krajów Unii Europejskiej. Łączna wartość dofinansowania wynosi blisko 22 mln euro. Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie, a następnie zarekomendowanie rozwiązań oraz mechanizmów, które umożliwią w przyszłości funkcjonowanie ogólnodostępnego rynku usług elastyczności.

Dla Transition Technologies to ogromne wyróżnienie być częścią takiego konsorcjum i mieć wpływ na kształtowanie europejskim rynku energii. Wspólnie wypracowane zasady, schematy i technologie będą bowiem służyły za wzorzec dla innych firm i podmiotów. To dla nas obecnie strategiczny projekt realizowany z kluczowymi partnerami  – komentuje Ewę Kwapis, Dyrektor ds. Rynku Energii w Transition Technologies.

W skład krajowego konsorcjum, które odpowiada za pozyskanie 1,4 mln euro na realizację projektu w Polsce, wchodzą poza Transition Technologies także ENERGA-OPERATOR SA (Operator Systemu Dystrybucyjnego i lider polskiego obszaru demonstracyjnego), Polskie Sieci Elektroenergetyczne (Operator Systemu Przesyłowego), Enspirion Sp. z o.o. (Agregator) oraz jednostki badawcze PSE Innowacje i Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Konsorcjum będzie w dużej skali badać i rozwijać usługi elastyczności na potrzeby sieci transmisyjnej i dystrybucyjnej.

Energetyka zmienia się w rewolucyjny sposób dzięki innowacyjnym technologiom. Na rynku funkcjonuje coraz więcej prywatnych, firmowych czy miejskich instalacji fotowoltaicznych. Rozwija się też energetyka wiatrowa, tak więc rośnie liczba uczestników rynku energii. Wymaga to integracji w funkcjonujący system nowych dostawców, usług magazynowania energii oraz jej elastycznego odbioru. Usługi elastyczności pozwolą wszystkim nowym podmiotom i rozwiązaniom w pełni funkcjonować w nowej rzeczywistości transformacji energetycznej. Sieć elektryczna przechodzi z scentralizowanego do mocno zdecentralizowanego systemu, w którym operatorzy sieci, dzięki usługom elastyczności, mogą szybciej reagować i adaptować się do zmiennej sytuacji – mówi Kamil Starzewski, Manager ds. Rozwoju w Transition Technologies.

Testy usług elastyczności w Polsce już dziś

Testy opracowanych w ramach wdrożeń demonstracyjnych rozwiązań są kluczowym dla realizacji projektu etapem działań. Konsorcjum przebada w nich możliwości zwiększania elastyczności pracy sieci elektroenergetycznych. Wdrożenia konsorcjum skupiać się będą na implementacji platform informatycznych, pozwalających uczestnikom rynku energetycznego świadczyć i kupować usługi, a zarządzającym dostosowywać sposób pracy sieci elektroenergetycznej do zmieniających się warunków. Jeden z takich obszarów powstanie w Polsce w ramach klastra wschodnio-europejskich demonstratorów.

Usługi elastyczności sterowane i dostępne poprzez platformy informatyczne pozwalają zarządzać rozproszonymi sieciami nowej generacji (prosumenci) i dają zintegrowany wgląd w operacje sieciowe. Rozwiązanie to pozwala także tworzyć uczciwe, przejrzyste i otwarte warunki dla konsumenta – odbiorcy usług rynku energii w Polsce i Europie.


Transition Technologies