Trwa remont wielkiego pieca w ArcelorMittal Poland

    Około 30 mln zł wyniesie koszt remontu wielkiego pieca nr 3 w dąbrowskim oddziale spółki ArcelorMittal Poland. Prace remotowe rozpoczęto w grudniu ubiegłego roku.

    Trzeci piec został zatrzymany w październiku 2009 roku. Piec pracował bez większego remontu 12 lat. Przewidywano, że będzie eksploatowany do 2011 lub 2012 roku. Trudniejsza – z uwagi na kryzys – sytuacja na rynku stali i ograniczenie zapotrzebowania na surówkę, przyspieszyła decyzję o postoju pieca.

    Obecnie prowadzony remont umożliwi eksploatację pieca na najbliższe lata. Prace remontowe obejmują m.in. założenie nowych chłodnic, wymianę uszkodzonych elementów pancerza pieca, naprawę pancerza udarowego gardzieli i kopuły pieca oraz wymianę ceramiki.

    Ponadto prowadzone są naprawy rurociągów nadgardzielowych, mokrej oczyszczalni gazu wielkopiecowego, instalacji chłodzenia pieca. Wymieniana jest także ceramika rurociągu gorącego dmuchu.

    Wykonawcą prac remontowych jest ArcelorMittal Poland Service Group i ZEN spółka z o.o. Nie zapadły jeszcze decyzje dotyczące ewentualnego uruchomienia pieca. Ostateczny termin będzie podyktowany uwarunkowaniami technologicznymi i rynkowymi.