Trzy nowe piece w rafinerii Lotosu

  Trzy nowoczesne piece technologiczne zastąpiły ponad 35-letnie urządzenia instalacji do produkcji benzyn oraz instalacji olejowej. Sprawność nowych urządzeń przekracza 90 proc.

  W ramach prac wymienione zostały po dwa piece na instalacjach 200 (hydrorafinacji benzyny) i 1200 (ekstrakcji furfurolem), z tym że mniejszy piec na instalacji 1200 został zastąpiony wymiennikiem ciepła (wyparką-rozprężaczem). Nowe piece zwiększyły wydajność obu modernizowanych instalacji, co pozwoliło zwiększyć produkcję wysokomarżowych produktów – benzyn oraz baz olejowych.

  Prace budowlane zaczęły się w czerwcu 2012 r. od budowy tymczasowych fundamentów dla montowanych pieców, które wykonane są z elementów wyprodukowanych w Polsce. Ich prefabrykacja zakończyła się w marcu 2013. Montaż nowych pieców, po uprzednim demontażu starych, była jedną z najważniejszych operacji tegorocznego remontu postojowego.

  Generalnym wykonawcą, odpowiedzialnym za dostawę, prefabrykację, montaż i wymianę pieców oraz ich integrację z rafineryjną siecią była włoska firma Tecnimont KT.

  Dzięki tej inwestycji rafineria Lotosu zmniejszyła zużycie energii oraz emisję zanieczyszczeń, a zwiększyła produkcję i bezpieczeństwo.

  Nowe piece są wyposażone w system podgrzewania powietrza, który decyduje o wysokiej sprawności dochodzącej do 92 proc., podczas gdy w starych była ona niższa niż 80 proc. To głównie zasługa nowoczesnych palników i systemu APH, który pozwala wykorzystywać ciepło ze spalin. Znacznie spadła, w porównaniu do starych pieców, emisja tlenków azotu (dzięki niskoemisyjnym palnikom), a także emisja dwutlenku węgla (dzięki temu, że nowe piece opalane są gazem ziemnym, a nie olejem opalowym).

  Dwa nowe piece instalacji 200, służącej do produkcji benzyn, zwiększyły moc przerobową tej instalacji o 13 proc., ze 150 do 170 ton na godzinę.

  Na instalacji wymieniono też półki w kolumnie destylacyjnej. Jej celem jest poprawa rozdziału benzyny lekkiej i ciężkiej, co wpłynęło m.in. na wyższą jakość pracy instalacji reformingu.

  Z kolei wymiana pieca na instalacji ekstrakcji furfurolem – jednej z instalacji służących do produkcji olejów smarowych, przyniosła zwiększenie mocy przerobowej tej instalacji o ok. 10 proc. Nowy piec spowodował, podobnie jak piece instalacji 200, zmniejszenie zużycia paliwa oraz emisji spalin, w tym tlenków azotu. Nowoczesny system zabezpieczeń i systemy automatyki sprawiły, że piec jest bezpieczniejszy w obsłudze, a system sterowania zapewnia optymalizację pracy zwłaszcza pod względem ograniczenia zużycia paliwa.