Trzy wskazówki w celu uniknięcia zagrożenia dla pracowników ze strony łuku elektrycznego

Źródło: Pixabay

Praca związana z prądem elektrycznym może być ryzykowna, jednak nie musi narażać nas na niebezpieczeństwo. Firmy powinny się upewnić, że ich pracownicy znają zasady wykonywania prac z wysokim napięciem oraz wiedzą, co robić w przypadku zapalenia się łuku elektrycznego. Zagrożenia mogą być zminimalizowane lub wyeliminowane, jeśli firmy i ich pracownicy przestrzegają odpowiednich przepisów BHP.

Chociaż prąd elektryczny może być niebezpieczny na wiele sposobów, to nigdy nie należy lekceważyć możliwości zapalenia się łuku elektrycznego. Gdy takie zjawisko wystąpi, prąd elektryczny nie płynie zamierzoną drogą. Płynie natomiast albo do ziemi przez otaczające powietrze, albo od jednego elementu przewodzącego do drugiego.

Łuk elektryczny zapala się bardzo szybko, a możliwość zranienia ludzi jest wtedy bardzo realna. Temperatura łuku może być trzy razy większa od temperatury na powierzchni Słońca. Hałas powodowany przez łuk jest tak duży, jak wystrzał z karabinu. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo latających odłamków metalu oraz upadku pracownika z wysokości.

Niektóre z takich przypadków są spowodowane błędem ludzkim. Niektóre z bardziej powszechnych problemów, które mogą doprowadzić do zapalenia się łuku, obejmują: korozję, upuszczenie narzędzi, awarię sprzętu lub zapylenie. Zmniejszenie prawdopodobieństwa zapalenia się łuku oraz ograniczenie związanych z tym zagrożeń dla ludzi wymaga planowania i ścisłego przestrzegania przepisów ustanowionych przez Amerykańską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (ang. Occupational Safety and Health Agency – OSHA). 

Poniżej podano trzy podstawowe wskazówki dla unikania zagrożenia łukiem elektrycznym:

  1. Należy przeszkolić pracowników przebywających w obszarze zagrożonym zapaleniem się łuku elektrycznego. Każdy, kto pracuje w obszarze zagrożonym zapaleniem się łuku elektrycznego, powinien rozumieć niebezpieczeństwo i być świadomym tego, jakie kroki należy podjąć, aby uniknąć problemów.
  2. Należy wykonać analizę możliwości zapalenia się łuku elektrycznego. Firmy powinny znać potencjalne miejsca wystąpienia łuku w swoich fabrykach. Firmy muszą wiedzieć, ile energii cieplnej może się wydzielić w takim obszarze. W uzyskaniu tej wiedzy pomaga analiza możliwości zapalenia się łuku elektrycznego. Po jej wykonaniu firmy muszą podjąć odpowiednie kroki, aby zapewnić, że w obszarach narażonych na zapalenie się łuku elektrycznego istnieją odpowiednie środki ochrony.
  3. Należy wyposażyć pracowników w odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej (ang. personal protective equipment – PPE). Pracownik wykonujący prace w obszarze narażonym na zapalenie się łuku elektrycznego powinien zostać wyposażony przez swoją firmę w odpowiednią odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej. Ta odzież i sprzęt powinny zapewniać ochronę przed łukiem o takich parametrach, jakie mogą wystąpić na danym obszarze, lub lepszą. Dostarczanie pracownikom odzieży i sprzętu ochrony osobistej oraz upewnianie się, że odzież ta jest noszona, a sprzęt używany, jest sprawą kluczową dla bezpieczeństwa tych pracowników.

Zidentyfikowanie w fabryce tych obszarów, w których może wystąpić zapalenie się łuku elektrycznego, oraz podjęcie niezbędnych działań w celu ochrony pracowników, zapewnia bezpieczniejsze środowisko pracy.


David Manney jest administratorem marketingu w firmie L&S Electric. Niniejszy artykuł został oryginalnie opublikowany na blogu L&S Electric Watts New Blog. Firma L&S Electric Inc. jest partnerem CFE Media ds. treści. Tłumaczył Tomasz Haber