Uniserv wybuduje chłodnię kominową dla czeskiej elektrociepłowni

  Spółka Uniserv podpisała umowę z Kraftanlagen Power Plants GmbH z Monachium na wybudowanie chłodni kominowej w miejscowości Kladno w Czechach, w ramach projektu „Budowa nowego bloku opalanego węglem i biomasą o mocy elektrycznej 135 MWe”.

  Właścicielem elektrociepłowni jest ALPIQ Generating s.r.o., będący częścią szwajcarskiego przedsiębiorstwa z sektora energetycznego ALPIQ Group.

  Kluczowe elementy zamówienia, takie jak projektowanie, wykonanie powłoki chłodni oraz dostawa technologii, będą realizowane przez spółki Grupy Uniserv. Pozostałe prace zostaną podzlecone lokalnym wykonawcom.

  Planowany termin rozpoczęcia prac ziemnych przypada na połowę sierpnia 2011 roku, rozruchu na kwiecień 2013 roku, a przekazania chłodni do eksploatacji na grudzień 2013 roku.

  Uniserv działa głównie na rynku budowy, remontów i modernizacji chłodni kominowych i wentylatorowych oraz kominów przemysłowych.

  Ostatnio spółka prowadzi również prace badawczo-rozwojowe w zakresie odnawialnych źródeł energii. Prace nad tymi zagadnieniami prowadzone są w kilku obszarach. Pierwszym z nich jest opracowanie kompletnej technologii pozyskiwania biogazu z biomasy rolniczej. Drugim – utylizacja odpadów poprzez zgazowanie, a trzecim – wykorzystanie gazu koksowniczego jako paliwa w układach wysokosprawnej kogeneracji.