UPSy dla średnich i dużych firm – dobrze skalkulowana inwestycja

Fot. EVER

W dobie zastosowań coraz bardziej zaawansowanych procesów technologicznych istotne jest zapewnienie niezawodności zasilania elektrycznego. Jednym ze sposobów na to jest wykorzystanie systemów zasilania gwarantowanego z podwójnym przetwarzaniem energii (UPS-y wykonane w topologii on-line). W przypadku zaniku lub nieprawidłowości napięcia sieciowego, zasilacz UPS oprócz bieżącej poprawy jakości zasilania i filtracji zakłóceń umożliwia dostarczenie energii do odbiorników (przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w akumulatorach) w określonym czasie, niezbędnym do bezpiecznego i kontrolowanego zakończenia realizowanego procesu. Oprócz tych podstawowych zadań, zasilacze UPS marki EVER z serii POWERLINE GREEN 33 PRO oferują dodatkowe funkcjonalności, dzięki którym można uzyskać oszczędności finansowe. Jedną z takich funkcjonalności jest praca hybrydowa  rozwiązująca następujące problemy:

– współpraca zasilacza UPS z agregatem tej samej lub mniejszej mocy,

– zbyt małe przyłącze energetyczne, a chwilowe zwiększone zapotrzebowanie mocy,

– problemy związane z tzw. „miękką siecią”.

Dobierając zestaw UPS – agregat należy prawidłowo dobrać moce znamionowe obu urządzeń.  W praktyce stosowany współczynnik doboru mocy agregatu do mocy UPS jest na poziomie 1,2 ÷ 1,7. Wybierając zasilacz POWERLINE GREEN 33 PRO otrzymujemy możliwość współpracy zasilacza z agregatem o tej samej mocy co zasilacz, a nawet z agregatem o mocy mniejszej np. zasilacz o mocy 10 kVA, a agregat o mocy 7 kVA. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki zestaw pracował bez problemów. Wykorzystując styk wejściowy zasilacza (funkcja SIEĆ <-> AGREGAT) w momencie przejścia na zasilanie z agregatu następuje ograniczenie prądu pobieranego przez układ prostownika zasilacza do wartości maksymalnej prądu agregatu do czasu powrotu na zasilanie z sieci energetycznej. Dzięki temu nie następuje przeciążenie agregatu przez co zapewniona jest jego stabilna praca. Z agregatu pobierana jest wówczas moc ograniczona maksymalnym prądem wejściowym, a pozostała część mocy zapotrzebowanej przez odbiorniki dostarczana jest z akumulatorów zasilacza. Czas podtrzymania zasilania odbiorników przy pracy hybrydowej może być obliczony jak rozładowanie akumulatorów (w pracy rezerwowej), przy obciążeniu systemu tylko tą różnicą mocy. Taką możliwość daje praca hybrydowa zasilacza.

Tandem UPS + agregat łączy w sobie zalety długiego czasu podtrzymania awaryjnego, z możliwością zasilania wrażliwych odbiorników napięciem wysokiej jakości. Agregat i UPS gwarantuje bezprzerwowe zasilanie od momentu zaniku zasilania, aż do czasu przejęcia pracy przez agregat. Tym samym zapewnia ciągłość pracy i zachowanie jej rezultatów bez ryzyka ponoszenia strat.

W przypadku gdy mamy do czynienia z tzw. „miękką siecią” (następuje spadek napięcia w sieci spowodowany chwilowym wzrostem obciążenia np. w pobliżu jest firma posiadająca maszyny, które generują zwiększony pobór prądu), dzięki wprowadzeniu w zasilaczach POWERLINE GREEN 33 PRO trybu pracy hybrydowej nie zauważymy tego problemu. Stanie się tak, dzięki temu, że zasilacz posiada bardzo szerokie okno napięcia wejściowego. W celu zapewnienia mocy zapotrzebowanej przez odbiorniki (na wyjściu zasilacza) podczas zmniejszania się wartości napięcia sieciowego następuje zwiększanie prądu pobieranego z sieci, do osiągnięcia wartości maksymalnej (dla obwodu prostownika zasilacza). Po przekroczeniu wartości prądu maksymalnego dla obwodu prostownika następuje przejście UPS w tryb hybrydowy. Z sieci pobierana jest wówczas moc ograniczona maksymalnym prądem wejściowym, a pozostała część mocy zapotrzebowanej przez odbiorniki dostarczana jest z akumulatorów. Dzięki temu zasilacz nie przechodzi od razu do trybu pracy rezerwowej (praca bateryjna) przez co wydłuża się nam czas pracy autonomicznej . Należy podkreślić, że szeroki zakres napięcia wejściowego odnosi się do maksymalnego poziomu obciążenia zasilacza (brak degradacji zakresu okna napięciowego w zależności od poziomu obciążenia zasilacza).

Schematy przepływu energii (bilans mocy) w poszczególnych trybach pracy UPS EVER POWERLINE GREEN 33 PRO

Praca hybrydowa umożliwi również nam rozruch maszyn, które w momencie startu generują chwilowe zwiększone pobory mocy. Nie musimy wówczas zwiększać mocy przyłącza, co wiąże się ze wzrostem kosztów stałych na comiesięcznych rachunkach za energię elektryczną, albo w przypadku braku możliwości fizycznego zwiększenia mocy przyłącza przez zakład energetyczny.

Kolejną właściwością, wpływającą na oszczędności, stosując zasilacze UPS EVER POWERLINE GREEN 33 PRO jest kompensacja mocy biernej. Ponieważ na wejściu zasilaczy UPS występują  układy  zawierające  kondensatory,  to każdy  taki  zasilacz,  oprócz  poboru  mocy czynnej  (użytecznej),  charakteryzuje  się poborem  mocy  biernej  pojemnościowej. W  standardowych  rozwiązaniach  zasilaczy UPS  stosowane    układy  PFC  których  zadaniem  jest  ograniczenie  wyższych  harmonicznych,  a  w  efekcie  również  poboru  części  mocy  biernej  z  nimi  związanej, w wyniku czego uzyskuje się wysoki współczynnik mocy przy pełnym  obciążeniu zasilacza,  niemniej  zawsze  w  tych  przypadkach  pobierana jest  przez obwód wejściowy UPS-a pewna moc bierna pojemnościowa. W zasilaczach UPS EVER POWERLINE GREEN PRO taka sytuacja nie ma miejsca – następuje pełna kompensacja mocy biernej pojemnościowej. Na rysunkach 1a i 1b zamieszczono wyniki pomiarów przeprowadzone na wejściu zasilacza UPS POWERLINE GREEN PRO z kompensacją mocy biernej oraz bez kompensacji. Ewidentną korzyścią, wynikającą z zastosowania tej funkcjonalności jest obniżenie rachunków za energię elektryczną.

Pobór mocy biernej pojemnościowej przez zasilacze z kompensacją i bez.

Dzięki wykorzystaniu dodatkowych funkcjonalności (praca hybrydowa oraz kompensacja mocy biernej) jakie dają nam zasilacze UPS POWERLINE GREEN 33 PRO, oprócz podstawowego zadania jakim jest zapewnienie podtrzymania zasilania, uzyskujemy realne oszczędności finansowe będące efektem racjonalnego gospodarowania energią, jak również zwiększamy niezawodność i bezpieczeństwo działania całego naszego systemu.