Utrzymanie ruchu w przemyśle chemicznym

    „Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym” to tytuł konferencji, jaka odbyła się pod koniec maja br. na wyspie Gdańsk- Sobieszewo. Jej głównym organizatorem była firma BMP, zaś honorowym gospodarzem – Grupa LOTOS, która w drugim dniu konferencji przygotowała również dla uczestników możliwość zwiedzania wybranych obiektów technologicznych firmy w zakładzie rafineryjnym w Gdańsku. Istotny wkład w przygotowanie imprezy miały też firmy Eurotronik i Belse.

    W programie konferencji znalazły się prezentacje techniczne przygotowane przez przedstawicieli kilku firm opracowujących układy automatyki i systemy zarządzania zasobami dla zakładów chemicznych i petrochemicznych. Niebagatelne znaczenie miały wystąpienia przedstawicieli gospodarza, którzy szeroko omówili strategię i narzędzia wykorzystywane w ich zakładach w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz zasobami materiałowymi i ludzkimi, przygotowywaniu remontów kapitalnych, a także bieżących prac serwisowych. Nie zapomniano również o nowinkach technicznych, jak chociażby kamery termowizyjne do wykrywania obecności niewidocznych i bezwonnych gazów czy nowoczesne kompozyty stosowane do szybkiego usuwania niewielkich wycieków w ekstremalnych warunkach zewnętrznych (np. zabrudzone powierzchnie, wysoka temperatura itp.) i zabezpieczające powierzchnie (powłoki ochronne). Prezentacje firmowe niejednokrotnie poparte były praktycznymi przykładami lub informacjami wynikającymi z doświadczenia związanego z wdrożeniami omawianych rozwiązań.

    W prezentacjach merytorycznych poruszono między innymi zagadnienia nowoczesnych metod obsługi maszyn w zakładach przemysłowych (techniki TPM – Totalnego Produktywnego Utrzymania Ruchu), modernizacji przemysłowych sieci automatyki i ich integracji z systemami bezpieczeństwa oraz organizacji i funkcjonowania systemów wczesnego rozpoznawania uszkodzeń i oceny stopnia degradacji urządzeń działających w trybie on-line. Wystąpienia te przygotowane były z kolei przez przedstawicieli wiodących polskich uczelni technicznych (Politechnika Wrocławska, AGH w Krakowie i Politechnika Warszawska).

    W tegorocznej konferencji wzięło udział łącznie ok. 125 osób.

    Andrzej Ożadowicz