Uwarunkowania dotyczące oświetlenia zewnętrznego

Niezależnie od tego, czy w grę wchodzi oświetlenie elewacji biurowca, parkingu dla pracowników, placu składowego, czy masztu flagowego, oświetlenie zewnętrzne wymaga od inżynierów utrzymania ruchu stosowania się do określonych wytycznych.

Oświetlenie zewnętrzne winno uwzględniać coś więcej niż tylko względy dekoracyjne. Przy projektowaniu i sporządzaniu specyfikacji systemów oświetlenia stref zewnętrznych zakładu przemysłowego pod uwagę należy brać bezpieczeństwo, zabezpieczenie, funkcjonalność oraz sprawność systemów oświetlenia.

Trzeba zacząć od objazdu terenu zakładu po zmierzchu. Należy przejść od parkingów do budynków. Dokonać kontroli placów składowych, wejść, stref transportu materiałów oraz innych obszarów, gdzie może odbywać się praca. Sporządzić notatki na temat poziomu oświetlenia oraz obszarów zacienionych.

Po określeniu obszarów wykazujących niedomagania należy dokonać inwentaryzacji istniejącego układu oświetlenia zewnętrznego, zwracając szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz dotyczące oświetlenia zbędnego. Właściwego oświetlenia wymaga funkcjonowanie kamer monitorujących oraz działanie personelu ochrony. Należy dokonać określenia ilościowego istniejących poziomów natężenia oświetlenia oraz ustalić, gdzie zachodzi konieczność uzupełnienia lub wymiany instalacji.

 A. Przemysłowe systemy oświetlenia reflektorami szerokostrumieniowymi

Do oświetlenia placów składowych, zbiorników, znaków, podstacji, transformatorowni oraz innych istotnych obiektów należy używać przemysłowych reflektorów szerokostrumieniowych. 

B. Podświetlanie ścian

Do iluminacji wejść, ramp załadowczych, symboli na ścianach budynków oraz pomostów należy stosować systemy podświetlania ścian. 

C. Oświetlenie dekoracyjne na słupach

Do iluminacji chodników i przejść prowadzących do frontowych budynków, dróg dojazdowych oraz podjazdów należy stosować dekoracyjne oświetlenie na słupach. 

D. Dekoracyjne systemy oświetlenia z reflektorami szerokostrumieniowymi

Do iluminacji elewacji, elementów wystawianych na pokaz, masztów flagowych oraz znaków i symboli zakładowych należy stosować dekoracyjne oświetlenie reflektorami szerokostrumieniowymi.  

E. Oświetlenie powierzchni poziomych

Systemy oświetlenia powierzchni poziomych winno się stosować do iluminacji ścian bocznych budynków, znaków i symboli zakładowych, przejść i chodników, dostępu do wejść, dróg dojazdowych oraz podjazdów. 

F. Oświetlenie powierzchni pionowych

Systemy oświetlenia powierzchni pionowych stosuje się do iluminacji parkingów, ścian bocznych budynków, znaków i symboli zakładowych, zbiorników zasobnikowych oraz pomostów. 

G. Wyłączeniowe oświetlenie określonego obszaru

Oświetlenie danego obszaru z systemem wyłączania winno być stosowane w celu eliminacji oświetlenia zbędnego, jak również zjawiska olśnienia na przyległych parcelach oraz drogach publicznych. Ostre oświetlenie wyłączeniowe stosuje się na rozległych i średniej wielkości obszarach, np. parkingach, placach składowych oraz strefach transportu krótkiego materiałów, które sąsiadują z drogami publicznymi, przejściami i chodnikami bądź innymi zakładami lub nieruchomościami.

Autor: Jack Smith, redaktor magazynu Plant Engineering