Uzyskiwanie lepszych spoin w procesie utrzymania ruchu zakładu przemysłowego

Utrzymuj umiejętności na najwyższym poziomie oraz skoncentruj uwagę na bezpieczeństwie, jakości i stosowaniu odpowiedniej techniki

Umiejętność wykonania dobrych spoin jest bardzo istotna dla utrzymania ruchu każdego zakładu przemysłowego. Jednak dla wielu inżynierów zakładowych spawanie jest tylko jednym z wielu elementów zakresu ich obowiązków i umiejętność ta jest wykorzystywana dopiero wtedy, kiedy zaistnieje taka potrzeba. W artykule przedstawiamy kilka wskazówek, które pomogą doskonalić umiejętność spawania, aby konsekwentnie wykonywać wysokiej jakości spoiny. Skupimy się na spawaniu metodą MIG oraz na procesach stykowych, gdyż metody te są najczęściej stosowane przy wykonywaniu napraw.

Automatycznie przyciemniająca maska spawalnicza ułatwia spawanie przez dopuszczenie do pozycjonowania uchwytu w czasie, w którym maska jest już nałożona

Bezpieczeństwo

Przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną ze sprzętem. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, jak w pełni wykorzystać możliwości twojego sprzętu spawalniczego.

Nawet wykonanie niewielkich prac spawalniczych wymaga użycia odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego: okularów spawalniczych, żaroodpornych spodni i butów, kurtki spawalniczej, przylegającej do głowy czapki wełnianej lub odpowiedniego hełmu spawalniczego. Upewnij się, że twoja skóra jest dokładnie osłonięta. Unikniesz w ten sposób szkodliwych efektów promieniowania wydzielającego się podczas spawania. 

Wdychanie wydzielających się podczas spawania oparów może być bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Trzymaj się z daleka od oparów spawalniczych i zachowaj wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ich wdychania. Użyj odpowiednich technik wentylacyjnych, takich jak np. wymuszona wentylacja w strefie łuku, aby utrzymać opary i gazy z dala od strefy wdychania i ogólnego obszaru pracy.

Autor: Neal Borchert, Ken Stanzel