V Kongres Intelligent Building System – InBus 2009

  Budowanie pomostów pomiędzy teorią i praktyką szeroko rozumianych procesów projektowania, wykonywania, eksploatacji i zarządzania w dziedzinie inteligentnych budynków to podstawowy cel organizacji międzynarodowych kongresów InBuS (Intelligent Building Systems). W dniach 22-23 października 2009 r. w Krakowie odbędzie się V KONGRES INTELLIGENT BUILDING SYSTEM – InBuS 2009.

  Kongres organizują Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie i  Emmerson Lumico Sp. z o.o.  Współorganizatorem spotkania są Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk i  Komisja Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności.

  Jak podkreślają organizatorzy kongresu, zagadnienie inteligentnych budynków i ich kolejnego etapu rozwoju, czyli zrównoważonych inteligentnie budynków jest obecnie coraz bardziej popularnym i żywotnym zagadnieniem. Współczesne budynki konsumują znaczące ilości energii elektrycznej, wydzielają bardzo dużo szkodliwego dwutlenku węgla, produkują znaczące ilości różnego rodzaju zanieczyszczeń i zużywają duże ilości wody spożywczej. Budynki te stają się coraz wyższymi konstrukcjami i dominującymi obiektami oraz budowane są w niedostępnych dotychczas dla nich obszarach. Nie ma obecnie innej alternatywy, jak wyposażać je w optymalnie działające systemy automatycznego sterowania konstrukcją, komfortem fizycznym i bezpieczeństwem.

  Uczestnicy kongresu dyskutować będą m.in. na temat  rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych inteligentnych budynków,  systemów automatycznego sterowania bezpieczeństwem, systemów automatycznego sterowania komfortem, systemów automatycznego sterowania przepływem informacji, nowoczesnych systemów zapewnienia komfortu pracy i wypoczynku, metod sztucznej inteligencji w zarządzaniu budynkami, niezawodności działania elementów i urządzeń w budynkach, optymalizacji zagadnień energetycznych w budynkach, polityki zarządzania bezpieczeństwem obiektów, inteligentnych domów mieszkalnych i rezydencji,  prawnych i finansowych zagadnień zarządzania instalacjami  inteligentnych budynków.

  Podczas czterech Kongresów InBuS referaty naukowe wygłosili naukowcy z The University of Reading z Wielkiej Brytanii, University of Minessota USA, Universidad Publica de Navarra z Hiszpanii, Akademii Górniczo-Hutniczej Kraków, Akademii Pedagogicznej, Politechniki Białostockiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej Gliwice, Centrum Informatyki Sztabu Generalnego WP, Instytutu Sterowania z Chorzowa, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Krosna, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Zakładu Doświadczalnego Aparatury Naukowej i Automatyki AGH.

  Patronat nad kongresem objęli  prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski i  rektor Akademii Górniczo – Hutniczej prof. Antoni Tajduś.