VEX-142/142i – karty rozszerzeń PCI Express z portami RS485

Firma ICP DAS rozszerzyła ofertę swoich kart komunikacyjnych RS232/422/485 o kolejne dwa modele wykorzystujące do komunikacji szybką magistralę PCI Express. Modele VEX-142 oraz VEX-142i dysponują dwoma portami RS422/485. W modelu VEX-142i porty te posiadają dodatkowo optoizolację do 2.5kV.

Każdy z portów może pracować w trybie half duplex RS485 lub full duplex RS422, zapewniając maksymalną prędkość transmisji danych do 115200 bps. Użytkownik może ręcznie określić numer portu COM za pomocą przełącznika na karcie lub pozwolić sterownikowi na automatyczne przydzielenie numeru spośród dostępnych. Sterownik karty zapewnia dla każdego portu COM  bufor danych o wielkości 128KB. Bufor ten jest dostępny pod systemem operacyjnym Windows.

Karty VEX-142/142i mogą z powodzeniem pracować pod kontrolą 32 oraz 64 bitowych systemów operacyjnych Windows XP/2003/2008/Vista/7. Zostały one zaprojektowane do współpracy z urządzeniami zewnętrznymi jak czytniki kodów, drukarki, inteligentne czujniki, aparatura kontrolno-pomiarowa, rozproszone moduły we/wy czy innymi wykorzystującymi interfejs RS422/485. Dzięki kartom serii VEX współpraca taka jest możliwa z poziomu komputera klasy PC, wyposażonego w slot PCI Express.

www.ieiworld.pl