W 2013 r. zużycie prądu w Polsce wzrosło o 0,62 proc.

  W 2013 roku produkcja energii elektrycznej w Polsce była większa niż w 2012 roku o 1,66 proc., a jej zużycie większe o 0,62 proc. – wynika z danych przedstawionych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne przedstawiły informacje na temat produkcji i zużycia energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2013 roku i za cały miniony rok.

  Opublikowane dane pokazują, że produkcja energii elektrycznej w grudniu ub.r. wyniosła 14 401 GWh, co oznacza, że była większa o 0,03 proc. niż w grudniu 2012 roku. Natomiast krajowe zużycie energii elektrycznej w grudniu 2013 roku wyniosło 14 059 GWh i było wyższe o 0,19 proc. niż w grudniu 2012 roku. W ostatnim miesiącu ubiegłego roku Saldo wymiany zagranicznej energią wykazało przewagę eksportu nad importu w ilości 342 GWh.

  Elektrownie zawodowe na węgiel kamienny wyprodukowały w grudniu 2013 roku 7 312 GWh, co oznaczało produkcję mniejszą o 7,21 proc. niż w analogicznym okresie 2012 roku. Natomiast elektrownie zawodowe na węgiel brunatny wytworzyły w ostatnim miesiącu ub.r. 4 707 GWh, co oznaczało produkcję o 4.25 proc. większą niż w grudniu 2012 roku.

  Grudzień 2013 to mniejsza niż rok wcześniej produkcja elektrowni gazowych. W grudniu 2013 roku wyniosła ona 234 GWh, co oznaczało spadek o 48,73 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku. W grudniu 2013 roku farmy wiatrowe wyprodukowały 992 GWh energii elektrycznej, czyli o 131,7 proc. więcej niż rok temu.

  W całym 2013 roku produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 162 501 GWh, co oznacza, że była większa o 1,82 proc. niż w analogicznym okresie 2012. Natomiast zużycie energii elektrycznej w Polsce w pierwszych jedenastu miesiącach 2013 wyniosło 143 922 GWh, co oznaczało zapotrzebowanie o 0,66 proc. większe niż w tym samym okresie 2012.

  Elektrownie zawodowe na węgiel kamienny wyprodukowały w ub.r. 84 566 GWh energii, czyli o 0,09 proc. więcej niż w 2012. Produkcja elektrowni na węgiel brunatny wyniosła w minionym roku 56 959 GWh, co oznaczało wzrost o 2,46 proc. w porównaniu z 2012 rokiem. Z kolei elektrownie wiatrowe wytworzyły w 2013 roku 5 823 GWh energii, co oznaczało wzrost w porównaniu z produkcją w 2012 roku o 47,23 proc.

  W 2013 roku saldo zagranicznej wymiany handlowej było dodatnie. Przewaga eksportu nad importem energii elektrycznej wyniosła 4 521 GWh wobec 2 840 GWh w 2012 roku.