W czerwcu ponad 8 tys. zmian sprzedawców energii

  W czerwcu 2012 roku sprzedawcę energii elektrycznej zmieniło łącznie 8155 odbiorców – wynika z informacji przekazanych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

  Jak wynika z monitoringu URE, w czerwcu 2012 roku liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej wśród odbiorców z grup taryfowych A,B,C (odbiorcy przemysłowi) wyniosła 3253. Natomiast w grupie taryfowej G, gdzie dominują gospodarstwa domowe w tym czasie przeprowadzono 4902 zmiany sprzedawcy.

  Ogółem liczba odbiorców TPA z grup taryfowych A,B,C według stanu na koniec czerwca 2012 roku wyniosła 44521, a więc zwiększyła się od końca 2011 roku już o 22805 odbiorców, co stanowi wzrost o 105 proc. od końca ubiegłego roku.

  Z kolei liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych według stanu na koniec czerwca 2012 roku (grupa taryfowa G), wyniosła 39734. To oznacza wzrost zmian o 177,1 proc. w stosunku do końca 2011 roku. Wówczas liczba odbiorców z grupy taryfowej G, którzy zmienili sprzedawcę wynosiła 14341.

  W I półroczu 2012 roku najwięcej energii odbiorcom, którzy zmienili sprzedawcę dostarczył Tauron Dystrybucja , a było to około 8, 277 TWh przesłanej ponad 19 tysiącom odbiorców. Druga była pod tym względem PGE Dystrybucja z około 4, 049 TWh dostarczonym ponad 23 tys. odbiorców TPA, a trzeci był Tauron Dystrybucja GZE z około 2, 959 TWh dostawy dla niespełna 2,5 tys. odbiorców TPA.

  Ogółem od stycznia do końca czerwca 2012 roku 12 operatorów systemów dystrybucyjnych dostarczyło odbiorcom TPA ponad 21,355 TWh energii, a w całym 2011 roku tacy odbiorcy kupili około 34,152 TWh.