W I półroczu produkcja prądu wzrosła o 5,48 proc

  W pierwszym półroczu tego roku produkcja prądu wzrosła w Polsce o 5,48 proc., a jego zużycie było większe o 2,51 proc. niż rok temu.

  PSE Operator podał dane o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w czerwcu oraz w pierwszym półroczu tego roku. Z przedstawionych informacji wynika, że czerwiec był kolejnym tegorocznym miesiącem wzrostu zarówno produkcji, jak i zużycia energii elektrycznej w Polsce.

  Produkcja energii elektrycznej w czerwcu wyniosła 12 419 GWh, co oznaczało wzrost o 5,29 proc. w stosunku do produkcji z czerwca 2010 roku. W efekcie w I półroczu produkcja prądu w Polsce wyniosła 81 647 GWh i okazała się większa niż w I półroczu minionego roku o 5,48 proc.

  Z kolei krajowe zużycie energii elektrycznej w czerwcu wyniosło 12 135 GWh i to był wzrost o 3,7 proc. w porównaniu z czerwcem 2010. Zarazem czerwiec był piątym z kolei w tym roku miesiącem, w którym zużycie prądu było większe niż rok wcześniej. Tylko w styczniu tego roku zużycie prądu w Polsce było mniejsze niż rok wcześniej – o 0,84 proc. W konsekwencji po sześciu miesiącach zużycie krajowe energii elektrycznej wyniosło 78 781 GWh, co w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku oznaczało wzrost o 2,51 proc.

  Jak łatwo się domyśleć na podstawie danych o produkcji i zużyciu energii elektrycznej za I półrocze 2011 roku, w tym okresie stosunkowo wysokie musiało być saldo handlu zagranicznego prądem i tak w istocie było. W pierwszym półroczu 2011 roku nadwyżka eksportu nad importem prądu wyniosła 2 866 GWh, a rok wcześniej było to tylko 554 GWh.

  Struktura paliwowa produkcji prądu w pierwszych sześciu miesiącach tego roku była bardzo zbliżona do tej sprzed roku i nadal wyraźnie dominowały źródła węglowe. W I półroczu 2011 roku udział elektrowni zawodowych na węgiel kamienny w produkcji prądu ogółem wyniósł około 57 proc. i był niemal taki sam jak rok wcześniej. Podobnie było w przypadku elektrowni zawodowych na węgiel brunatny, których udział w produkcji prądu w I półroczu tego roku wyniósł około 32 proc. i też był niemal taki sam jak rok wcześniej. Przy tym należy zaznaczyć, że o ile w I półroczu 2011 elektrownie węglowe zwiększyły produkcję – na węgiel kamienny o 5,83 proc., a na węgiel brunatny o 4,74 proc. – o tyle spadek produkcji zanotowały zawodowe elektrownie wodne o 17,29 proc. i elektrownie gazowe, ale te tylko o 0,13 proc. W pierwszym półroczu tego roku udział elektrowni wodnych w produkcji prądu w Polsce był mniejszy niż 2 proc., a elektrowni gazowych sięgnął blisko 3 proc.

  Największą dynamikę produkcji w stosunku do pierwszego półrocza 2010 roku zanotowały elektrownie wiatrowe. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku farmy wiatrowe wyprodukowały 1 243 GWh prądu wobec 533 GWh rok wcześniej, a ich udział w produkcji energii elektrycznej w Polsce przekroczył 1,5 proc.

  Autor: www.wnp.pl