W lipcu zużycie prądu o 3,33 proc. większe niż rok temu

    W lipcu 2014 roku produkcja energii elektrycznej w Polsce była większa niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku o 1,32 proc., jej zużycie większe o 3,33 proc – wynika z danych PSE.

    Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) przedstawiły informacje na temat produkcji i zużycia energii elektrycznej w Polsce w lipcu 2014 roku. Opublikowane dane pokazują, że produkcja energii elektrycznej w minionym miesiącu wyniosła 12 975 GWh, co oznacza, że była o 1,32 proc. większa niż w lipcu 2013 roku. Natomiast krajowe zużycie energii elektrycznej w Polsce w minionym miesiącu wyniosło 13 105 GWh i było większe o 3,33 proc. niż w lipcu 2013 roku.

    Elektrownie zawodowe na węgiel kamienny wyprodukowały w minionym miesiącu 6 633 GWh, co oznacza produkcję większą o 1,31 proc. niż w analogicznym okresie 2013 roku. Natomiast elektrownie zawodowe na węgiel brunatny wytworzyły w minionym miesiącu 4 892 GWh, co oznaczało produkcję o 1,63 proc. mniejszą niż w lipcu 2013 roku. Miniony miesiąc to większa niż rok temu produkcja elektrowni gazowych. W czerwcu 2014 roku wyniosła ona 137 GWh, co oznaczało wzrost o 11,12 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku.

    Wzrost produkcji w lipcu 2014 roku zanotowały elektrownie wiatrowe. W ubiegłym miesiącu farmy wiatrowe wyprodukowały 406 GWh energii elektrycznej, czyli o 39,2 proc. więcej niż rok temu. Lipiec 2014 to większa niż rok temu produkcja elektrowni wodnych zawodowych. Wyprodukowały one w minionym miesiącu 242 GWh energii elektrycznej i było to o 12,34 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu minionego roku. W minionym miesiącu przewaga importu nad eksportem energii elektrycznej wyniosła 130 GWh wobec przewagi 124 GWh importu na eksportem czerwcu 2013 roku.

    W okresie styczeń – lipiec 2014 produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 90 227 GWh, co oznacza, że była o 3,89 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie 2013 roku. Natomiast krajowe zużycie energii elektrycznej w pierwszych siedmiu miesiącach 2014 roku wyniosło 91 590 GWh i było mniejsze o 0,19 proc. niż w okresie styczeń – lipiec 2013 roku. Po pierwszych siedmiu miesiącach b.r. saldo handlu zagranicznego energią elektryczną wyniosło plus 1362 GWh, co oznacza, że import energii do Polski był większy od eksportu. W analogicznym okresie 2013 eksport energii elektrycznej z Polski był większy od importu o 2335 GWh.