W listopadzie zużycie prądu o 1,1 proc. większe niż rok temu

  W listopadzie 2013 roku produkcja energii elektrycznej w Polsce była większa niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku o 2,4 proc., a jej zużycie większe o 1,1 proc. – wynika z danych przedstawionych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne przedstawiły informacje na temat produkcji i zużycia energii elektrycznej w Polsce w listopadzie 2013 roku. Opublikowane dane pokazują, że produkcja energii elektrycznej w minionym miesiącu wyniosła 14 107 GWh, co oznacza, że była większa o 2,4 proc. niż w listopadzie 2012 roku. Natomiast krajowe zużycie energii elektrycznej w listopadzie 2013 roku wyniosło 13 584 GWh i było wyższe o 1,1 proc. niż w listopadzie 2012 roku. Saldo wymiany zagranicznej energią wykazało przewagę eksportu nad importu w ilości 523 GWh.

  Elektrownie zawodowe na węgiel kamienny wyprodukowały w listopadzie tego roku 7 271 GWh, co oznaczało produkcję mniejszą o 0,97 proc. niż w analogicznym okresie 2012 roku. Natomiast elektrownie zawodowe na węgiel brunatny wytworzyły w minionym miesiącu 4 918 GWh, co oznaczało produkcję o 6,98 proc. większą niż w listopadzie 2012 roku.

  Miniony miesiąc to mniejsza niż rok temu produkcja elektrowni gazowych. W listopadzie 2013 roku wyniosła ona 224 GWh, co oznaczało spadek o 49,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku. W listopadzie 2013 roku farmy wiatrowe wyprodukowały 657 GWh energii elektrycznej, czyli o 77,37 proc. więcej niż rok temu.

  W okresie styczeń- listopad 2013 roku produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 148 100 GWh, co oznacza, że była większa o 1,82 proc. niż w analogicznym okresie 2012. Natomiast zużycie energii elektrycznej w Polsce w pierwszych jedenastu miesiącach 2013 wyniosło 143 922 GWh, co oznaczało zapotrzebowanie o 0,66 proc. większe niż w tym samym okresie 2012.

  Elektrownie zawodowe na węgiel wyprodukowały w okresie styczeń- listopad 2013 roku 77 253 GWh energii, czyli o 0,84 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2012. Produkcja elektrowni na węgiel brunatny w okresie pierwszych jedenastu miesięcy bieżącego roku wyniosła 52 251 GWh, co oznaczało wzrost o 2,3 proc. w porównaniu z takim samym okresem 2012 roku. Z kolei elektrownie wiatrowe wytworzyły w okresie styczeń- listopad 2013 roku 4 830 GWh energii, co oznaczało wzrost w porównaniu z produkcją w analogicznym okresie 2012 rok o 36, 95 proc.

  Po pierwszych jedenastu miesiącach bieżącego roku saldo zagranicznej wymiany handlowej było dodatnie. Przewaga eksportu nad importem energii elektrycznej wyniosła w tym okresie 4 178 Wh wobec 2 476 GWh w okresie styczeń-listopad 2012 roku.