W lutym spadek produkcji i zużycia prądu, import większy od eksportu

  W lutym 2014 roku produkcja energii elektrycznej w Polsce była mniejsza niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku o 6,2 proc., zużycie mniejsze o 0,18 proc., a import energii po raz pierwszy od lat był w tym miesiącu większy od eksportu – wynika z danych PSE.

  PSE przedstawiły informacje na temat produkcji i zużycia energii elektrycznej w Polsce w lutym 2014 roku. Opublikowane dane pokazują, że produkcja energii elektrycznej w minionym miesiącu wyniosła 12 836 GWh, co oznacza, że była o 6,2 proc. mniejsza niż w lutym 2013 roku. Natomiast krajowe zużycie energii elektrycznej w lutym 2014 roku wyniosło 12 967 GWh i było mniejsze o 0,18 proc. niż w lutym 2013 roku.

  Elektrownie zawodowe na węgiel kamienny wyprodukowały w minionym miesiącu 6 710 GWh, co oznacza produkcję mniejszą o 11,25 proc. niż w analogicznym okresie 2013 roku. Natomiast elektrownie zawodowe na węgiel brunatny wytworzyły w minionym miesiącu 4 172 GWh, co oznaczało produkcję o 3,19 proc. mniejszą niż w lutym 2013 roku.

  Miniony miesiąc to mniejsza niż rok temu produkcja elektrowni gazowych. W lutym 2014 roku wyniosła ona 219 GWh, co oznaczało spadek o 46,03 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku. Wzrost produkcji w lutym 2014 roku zanotowały elektrownie wiatrowe. W ubiegłym miesiącu farmy wiatrowe wyprodukowały 735 GWh energii elektrycznej, czyli o 102,82 proc. więcej niż rok temu.

  Luty 2014 to mniejsza niż rok temu produkcja elektrowni wodnych zawodowych. Wyprodukowały one w minionym miesiącu 212 GWh energii elektrycznej i było to o 6,11 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu minionego roku.

  Informacje podane przez PSE potwierdzają informacje rynkowe o tym, że w pierwszych miesiącach tego roku nie ma dobrej koniunktury dla eksportu energii. W minionym miesiącu przewaga importu nad eksportem energii elektrycznej wyniosła 131 GWh wobec przewagi 694 GWh eksportu nad importem w lutym 2013 roku. Z danych publikowanych przez PSE wynika, że w lutym import był większy od eksportu pierwszy raz przynajmniej od 2005 roku.

  W okresie styczeń-luty 2014 produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 27 492 GWh, co oznacza, że była o 4,96 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie 2013 roku. Natomiast krajowe zużycie energii elektrycznej w pierwszych dwóch miesiącach 2014 roku wyniosło 27 570 GWh i było mniejsze o 0,46 proc. niż w okresie styczeń- luty 2013 roku.

  Po pierwszych dwóch miesiącach b.r. saldo handlu zagranicznego energią elektryczną wyniosło plus 78 GWh, co oznacza, że import energii do Polski był większy od eksportu. Z danych publikowanych przez PSE wynika, że w analizowanym okresie, czyli pierwszych dwóch miesiącach roku, zdarzyło się to pierwszy raz przynajmniej od 2005 roku.

  Źródło: www.wnp.pl